Ministru prezidenta atzinības (2020.gads)

Datums: 2020.gada 1.maijs

MINISTRU PREZIDENTa Krišjāņa kariņa pateicības RAKSTs 2020.GADĀ

 

Skolēna vārds, uzvārds Klase Sasniegumi
Luīzei Tereščukai 12.B Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Megijai Valterei 12.B Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Anetei Einei 12.C Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Lūkasam Teofilam Valcim 12.D  Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Rojam Aktumanim 12.D  Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem