PuMPuRS

2018.2019 1.sem_aktiv 2018.2019 2.sem 2019.20mg 2020.21mg 2021_2022mg

lv

pumpurs

 

Ir pagājis vesels mācību gads, kopš Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā tiek realizēts projekts “PuMPuRS” - Eiropas Savienības projekts skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.-12.klasei

 

Izvērtējot 2018./2019.mācību gadu, var secināt, ka skolēni 80% ir izmantojuši projekta iespējas apmeklēt papildus konsultācijas mācību priekšmetos. Aptaujājot skolotājus, ir saņemts atbalsts projekta aktivitātēm. Skolotāji uzskata, ka daudziem skolēniem konsultācijas ir palīdzējušas mācību vielas apguvē. Arī pašapziņas celšana un motivācija. Jaunajā mācību gadā ir paredzēts iesaistīt vēl vairāk skolēnu, kuriem nepieciešams atbalsts, t.sk., arī ģimnāzistus. Šogad  ģimnāzijā ir sākuši mācīties ievērojams skaits skolēnu, kuri iepriekš mācījušies mazākumtautību skolās. Viņi ir izteikuši vēlmi papildus, projekta ietvaros, saņemt konsultācijas latviešu valodā.  Tas noteikti ir atbalstāms, tādējādi skolēni pie mums jutīsies drošāk un par sevi pārliecināti.

 

Individuālie mācību plāni tiks izveidoti jau 25 skolēniem. Turpināsim sniegt arī pedagoga palīga pakalpojumus skolēniem. Iepriekšējā mācību gada pieredze rāda, ka arī šāds pakalpojums atsevišķiem skolēniem ir nepieciešams.

 

Turpināsim izmantot projekta “PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. Kā jau tas bija iepriekšējā mācību gadā, tie būs ģimnāzisti, kuri ir no citām pašvaldībām un kuri ir noslogoti ārpus skolas. Ēdināšanas pakalpojumu saņems 40 ģimnāzisti, transporta kompensācijas 20.