Kurzemes reģiona konkursi (2020./2021.mācību gads)

Datums: 2021.gada 20.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

vieta

Alisei Anspakai
Kārlim Bergam
Klāvam Kalniņam

12.c
12.b
11.c
Latvijas Kultūras kanona konkursā “KULTŪRAS KANONS: MĒRS VAI IMPULSS IZAUGSMEI?” 1.kārta 2.vieta