Eksāmenu rezultāti Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā: 9. un 12. klases (2014./2015.m.g.)

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rezultāti pēdējo 3 mācību gadu griezumā

  

9klases

 

 

12klases

 

 

videjais


Avots: Valsts izglītības satura centra dati

 

 

 kopejais

A, B, C ... - Liepājas pilsētas vispārizglītojošās vidusskolas
Avots: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes veidotās Gada grāmatas 2014./2015.mācību gadam Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgākajiem bērniem (piedāvā Ata Kronvalda fonds)


Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings