Atvērts ĢIMNĀZIJAS RAKSTU 4.krājums

Datums: 2016.gada 24.marts Autors: Kristīne Roze

Pirmdienas, 21.marta, pēcpusdienā notika ĢIMNĀZIJAS RAKSTU 4.krājuma atvēršanas svētki. Pasākumu, kurā piedalījās gan rakstu autori, gan citi interesenti, vadīja 10.C klases skolēni Monika Varakušina un Renārs Spinga.


Tāpat kā 2.krājums, tas tematiski sabalsojas ar konferenci „Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse”, kura notiks 23. martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.


Jautājumi, par kuriem varēja paust savu viedokli raksta formā, bija saistīti ar izaicinājumiem mūsdienu skolai šādos aspektos:

  • izglītības saturā,
  • tehnoloģijās un to pielietojumā,
  • sadarbībā (skolā; ar citām skolām, pašvaldību u.tml.)
  • izglītības kvalitātes nodrošinājumā.


Visvairāk rakstu autoru izvēlējušies paust savu viedokli par izaicinājumiem mūsdienu skolai tehnoloģijās un to pielietojumā, taču visu rakstu saturs apliecina, ka nav skolai mazsvarīgu izaicinājumu. Par to vēl būs iespējams diskutēt 23.marta konferencē.

 

Patiesība pretendē uz pilnīgu priekšstatu par īstenību. Mēs meklējam saskarsmes punktus, paplašinot redzesloku, padziļinot priekšstatus. Esam attīstībā. Esam kustībā – tāds ir viens no šī krājuma vēstījumiem saviem lasītājiem.

 

 

Atvērts ĢIMNĀZIJAS RAKSTU 4.krājums