2015./16.mācību gada piedāvājums

Datums: 2015.gada 28.februāris

Atklātās stundas šajā mācību gadā – nozīmīgs posms ceļā uz Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2.konferenci „Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse” un „Ģimnāzijas rakstiem” nr.4.

 

Mērķis – apzināt aktuālos profesionālos izaicinājumus pedagoga ikdienas darbā.
Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām – izaicinājumu pārvarēšana izglītības saturā, tehnoloģijās un to pielietojumā, sadarbībā, izglītības kvalitātes nodrošinājumā.

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

 

 • Atklātā angļu valodas stunda 7.kl. Leģendārais Titāniks (Līga Albrekte)
  Skolēni stundā apgūs jaunu informāciju par interesantu tēmu. Tiks izmantotas IT. Skolēni strādās individuāli.

 

 • Atklātā klases stunda 7.kl. Stāstu stāstiem izstāstīju (Līga Tālberga)
  Stundā tiks parādīts, kā izmantot metodisko materiālu - spēļu kārtis „Stāstu stāstiem izstāstīju”

 

 • Atklātā vizuālās mākslas stunda 8.kl. Kompozīcijas/ zīmējuma veidošana Imanta Ziedoņa dzejolim (Liene Eltermane)
  Pirmā stunda no divu stundu darba – ierosināšana un kompozīcijas veidošana. Uzdevums: grafiska, melnbalta kompozīcija, zīmējumā iesaistot tekstu. Pirmā stunda no divu stundu darba – ierosināšana un kompozīcijas veidošana. Uzdevums: grafiska, melnbalta kompozīcija, zīmējumā iesaistot tekstu.

 

 • Atklātā matemātikas ­stunda 8.kl. Paralelogrami un to veidi (Indra Jurika)
  1.stunda par paralelogramu. Stundas sākumā tiks izmantoti spēles elementi, stundas beigās izaicinājums – mobilais telefons.

 

 • Atklātā literatūras stunda 10.kl. Ievadstunda par dzeju (Normunds Dzintars)
  Stundā tiks izmantoti dažādi paņēmieni dzejas radīšanai.

 

 • Atklātā franču valodas stunda 11.kl. Mazā Prinča ceļojums (Inga Bliska)
  Stundā skolēni atklās Mazā Prinča planētas. Pamatā izmantota daudzvalodu pieeja, internacionālismi. Pāru un grupu darbs.

 

 • Atklātā ekonomikas stunda 12.kl. Ēnu ekonomika (Dagnija Šimanska)
  Noslēguma stunda par nodokļu maksāšanas nozīmi. Grupu darbs, piemēru analīze.

 

 • Atklātā fizikas stunda 12.kl. Ieskaite e-vidē. Gaismas viļņi (Arnolds Šablovskis)
  Skolēni risina uzdevumus, atbild uz jautājumiem, pilda testu. Vērtē e-apmācības sistēma.