Top "Ģimnāzijas raksti" nr.9

Datums: 2023.gada 23.janvāris Autors: Kristīne Roze

Aicinām kļūt par raksta autoru „Ģimnāzijas rakstu” 9.krājumā!

Šoreiz krājums tematiski sabalsosies ar 4.konferenci „Spekkes lasījumi”.

 

Kāpēc skolai vajadzīgs rakstu krājums, konference?

Viena no iespējamām atbildēm – lai mēs sarunātos par būtisko.

Vienam labāk padodas savu domu izteikšana rakstveidā, citam – mutiski plašas auditorijas priekšā. Un vēl kādam vislabāk izdodas būt klausītājam, kurš domā līdzi. Galvenais, lai mēs nebūtu vienaldzīgi.

 

Kas tad ir būtiskais, ja domājam par skolas vidi?

Iespējams, skolēnam būtiski – ko es iemācos savos skolas gados, skolotājam – kā es profesionāli un atbilstoši laikmeta tendencēm vadu savu skolēnu mācīšanos.

 

Raksti un konference dod iespēju visiem mācību procesā iesaistītajiem dažādās formās aizdomāties par šiem jautājumiem, kas skar tagadnes pedagoģisko procesu, taču vienlaikus arī aicina skatīties plašāk un apzināties savas saknes – skolas vēsturi un personības, kas to veidojušas, – un to, kādu pamatu mūsu darbības šodien liek tuvākas un tālākas nākotnes skolai.

 

PAR 9. KRĀJUMU „ĢIMNĀZIJAS RAKSTI”

Par rakstu autoriem aicināti būt skolēniskolotājivecākiabsolventi un citi interesenti.

 Informācija par iepriekšējiem „Ģimnāzijas rakstu” izdevumiem šeit: http://www.lvg.lv/top/ideja/165/

 

8 krajumi

 

„Ģimnāzijas rakstu” 9. krājuma autorus aicinām padomāt par iespēju paust savu viedokli raksta formā kādā no 5 satura lokiem.

 

  1. Mācīt un mācīties mūsdienīgi

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā organizēt mācību procesu, lai skolēns būtu kompetents

Vērtībās balstīta mācīšanās

Starppriekšmetu saikne jeb kā notiek sakarību saskatīšana ikdienā dažādos mācību priekšmetos

Mācību process ārpus ierastās vides un stundu rāmja (karjeras jautājumi ikdienas mācību procesā, stunda muzejā, ekskursija kā mācību process u.tml.)

 

  1. Pēctecības nodrošināšana skolā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Skolēna izglītības ceļš no sākumskolas līdz ģimnāzijai

Kā veiksmīgi uzsākt mācības ģimnāzijas 7. un 10.klasē

Vidusskolas mācību process – ievads studijām augstskolā

Skola – reālā dzīve jeb dzīvē noderīgu prasmju mācīšana/ mācīšanās skolā

 

  1. Investīcijas skolēna personības izaugsmē

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā palīdzēt skolēnam saskatīt viņa talantus un tos izkopt

Kā apgūt problēmu risināšanas prasmes un izaugt

Māka mācīties – kā apgūt un pilnveidot šo prasmi

Individualizācijas, diferenciācijas, personalizācijas labā prakse

 

  1. Ceļš uz labjutību skolā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā panākt, lai skola ir katram bērnam

Kā iemācīties būt ar citiem skolā

Atpazīstu savas emocijas, vajadzības un protu strādāt ar tām: ieteikumi mācību procesa dalībniekiem

Kā vecāki, skolotāji, skolas atbalsta personāls var palīdzēt skolēnam justies LABI

 

  1. Skolas vēstures mācībstundas

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Pedagogi, kuri palīdzējuši veidoties personībām

Skolas direktoru stāsti

Skolas vēstures mazzināmās lappuses

Man (mums) ir bijis gods …

 

Krājuma atvēršanas svētki „Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija” – 2023.gada 12. jūnijā.

 

 

PAR 4.KONFERENCI  „SPEKKES LASĪJUMI”

Tā notiks 2023.gada 8.novembrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.

Konferences mērķis – padziļināt izpratni par izglītības procesu mūsdienu skolā.

 

Informācija par iepriekšējo konferenci „Spekkes lasījumi”

https://www.lvg.lv/section/top/informcija/380/

un tās ieskaņas pasākumu „Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija”

https://www.lvg.lv/jnijs-spekke-imnzija-tikans-attlinti/1532/

 

Turpināsim meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir visu konferences „Spekkes lasījumu” un ar to saistīto „Ģimnāzijas rakstu”  pamatā – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai.

 

 

PAR PIETEIKŠANOS UN RAKSTA IESNIEGŠANU

Ja vēlaties būt raksta autors, lūdzu to darīt zināmu līdz 23.janvārim, reģistrējot savu dalību ŠEIT

  • Ar katru potenciālo autoru – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu, skolotāju – līdz 10.februārim personiski sazināsies krājuma sastādītāja Kristīne Roze.
  • Bet rakstu autoriem – vecākiem, citiem interesentiem – ceturtdien, 2.februārī, 18.00 – 19.00 tiek piedāvāta tikšanās ZOOM platformā, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, pirms top raksts. ZOOM saite tiks nosūtīta raksta autora pieteikumā norādītajā e-pastā.

 

 

Rakstu var iesniegt laikā no 20.februāra līdz 5.aprīlim, nosūtot to uz e- pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

Raksta apjoms

2 – 3 A4 lappuses jeb aptuveni 5000 – 7000 zīmju

Par zīmju skaitu savā tekstā var pārliecināties, piemēram, šeit: https://wordcounter.net/

 

Nepieciešamas arī ziņas par raksta autoru:

- vārds, uzvārds, nodarbošanās; fotogrāfija,

- ja esat šīs skolas absolvents, lūdzam norādīt skolas beigšanas gadu.

Tekstu var papildināt attēli (zīmējumi, fotogrāfijas) – tos lūdzu ievietot tekstā, pievienojot īsu aprakstu par attēlā redzamo, un arī vēstules pielikumā.

 

 

Katrs raksta autors e-klasē vai norādītajā e-pastā saņems formas sagatavi, kas, cerams, atvieglos raksta noformēšanas procesu.

 

 

Ja darba procesā rodas jautājumi, lūgums tos uzdot,  rakstot kristine.roze@liepaja.edu.lv 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kolēģi, vecāki saziņai var izmantot e-klasi.