Spāņu skolēnu un skolotāju ciemošanās ģimnāzijā

Datums: 2022.gada 24.jūnijs Autors: Dace Groduma-Vīriņa

No 16. līdz 23.jūnijam mūsu skolā viesojās spāņu skolēni un skolotāji no Erasmus+ projekta “EUthopia” partnerskolas IES Gabriel Alonso de Herrera. Tikšanās laikā spāņu skolēni tika iepazīstināti ar ģimnāzijas ēku, tās vēsturi. Kopā ar ģimnāzistiem spāņi meklēja atbildes uz jautājumu “Kāpēc ir svarīgi izzināt pagātni?”, kā arī meklēja radošus veidus, lai aktualizētu projekta “Euthopia: using memories to construct the future ” ietvaros izzinātās tēmas (piesārņojums, migrācija, dzimumu līdztiesība). Viesošanās laikā ciemiņi kopā ar ģimnāzistiem iepazina Kurzemes kultūrvēturiskās vietas, cepa maizīti “Ievlejās”, piedalījās ielīgošanā kopā ar folkloras kopu “Ķocis” atpūtas vietā “Ods, izjuta mūsu galvaspilsētas burvību.

 

Kā atzina skolēni: "Šis apmaiņas brauciens bija piedzīvojums gan latviešiem, gan spāņiem. Kopā pavadīts laiks gan strādājot, gan atpūšoties. Pats galvenais, ka zināšanas par tradicionālo latviešu kultūru papildināja ne tikai spāņi, bet arī mūsu pašu ģimnāzisti."

 

Paldies ģimnāzijas Erasmus+ dalībniekiem par aktīvo dalību vizītes organizēšanā!

Paldies ģimnāzistu vecākiem par lielo atbalstu, uzņemot spāņu skolēnus savās ģimenēs!

Paldies Solveigai Kūlainei un folkloras grupai “Ķocis” par svētku sajūtas radīšanu!

Paldies mūsu absolventei Katrīnai Krūmiņai par svētku vietas nodrošināšanu!