Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: sasniegumi 2017./18.m.g.

Datums: 2018.gada 23.aprīlis Autors: Kristīne Roze

Viens no virzieniem, lai veicinātu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību, ir zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana. Tas ir aktuāli 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem, darbu veiksmīgi aizstāvot skolā, ir iespēja piedalīties gan Liepājas, gan Kurzemes reģiona, gan valsts un pat starptautiska mēroga lasījumos.

Pēc zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas skolā Projektu nedēļā (26.janvārī) uz nākamo lasījumu posmu tika izvirzīti 10 darbi, kuru autori kopā ar saviem skolotājiem 2 mācību gados bija izstrādājuši saistošus pētījumus cittautu valodniecībā (angļu, krievu), inženierzinātnē, informātikā, kulturoloģijā, latviešu valodniecībā, pedagoģijā, vēsturē.

Savi ieguvumi noteikti ir katram skolēnam, kurš, mācoties skolā, izstrādājis patstāvīgu pētījumu, taču 5 darbu autoru veikums Kurzemes un valsts lasījumos novērtēts, piešķirot arī kādu no pakāpēm – I, II vai III.

 

Paldies ģimnāzistiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu!
Mēs lepojamies ar jūsu panākumiem!

 

Roberts Lanka (11.C; darba vad. Dagnija Deimante). Autonomous Learning in Foreign Language Acquisition – II pakāpe Kurzemes reģiona 9.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Matīss Kevins Balodis (11.B; darba vad. Līga Tālberga). Valodas kvalitāte TV raidījumos "Es tevi mīlu, Latvija", "Gudrs, vēl gudrāks", "Overtime TV" – I pakāpe Kurzemes reģiona 9.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Izabella Ozola (11.A; darba vad. Dace Groduma – Vīriņa.) Vēstuļu rakstīšanas prasmes apguve vidusskolā angļu valodā – I pakāpe Kurzemes reģiona 9.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Renāte Kautiņa, Vika Viktorija Kreitāle (11.A, 11.B; darba vad. Māris Gulbis). Mājas lapas izveide, izmantojot satura vadības sistēmu – III pakāpe Kurzemes reģiona 9.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, III pakāpe Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Dāniels Makoveckis (11.B; darba vad. Gaļina Šestakova). Экспериментальное исследование понимания и восприятия русского художественного текста носителями латышского языка (на примере романа Б. Акунина "Алтын-толобас") – I pakāpe Kurzemes reģiona 9.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, I pakāpe Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.