Sasniegums valsts ZPD konferencē 2024

Datums: 2024.gada 23.maijs Autors: Kristīne Roze

Trešdien, 22.maijā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu konferences trešais jeb valsts posms.

11.B klases skolniece Patrīcija Putra bija izstrādājusi pētījumu “Kviešu šķirnes Skagen proteīna un lipekļa daudzuma salīdzināšana graudos laika periodā no 2021.gada līdz 2023. gadam”. Darba vadītājs – skolotājs Felikss Rekovičs.

 

ZPD vispirms 26.aprīlī tika veiksmīgi prezentēts  Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra rīkotajā konferencē tiešsaistē. Iegūtais punktu skaits un 1.pakāpes diploms deva iespēja startam valsts posmā.

 

Valsts lasījumos notika mutiska uzstāšanās pie stenda. Tas nozīmē 3-4 minūtēs ekspertu komisiju iepazīstināt ar savu pētījumu, pēc tam atbildēt uz jautājumiem, diskutēt. Par paveikto iegūts 3.pakāpes diploms.

 

Apsveicam un lepojamies!

 

Att teksta