Sasniegumi pētniecībā: Liepājas posms

Datums: 2019.gada 1.februāris Autors: Kristīne Roze

2019.gada 26.janvārī Liepājas Raiņa 6.vidusskolā notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības konferences Liepājas skolu audzēkņu lasījumi.

 

Pēc Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas lasījumiem uz nākamo kārtu tika izvirzīti 8 skolēni, viens no tiem izstrādājis pat 2 pētnieciskos darbus.

 

Personiskā pieredze, zināšanas un prasmes, kas gūtas, gada laikā izstrādājot vai vadot  skolēna pētniecisko darbu kādā zinātņu nozarē, noteikti ir katra skolēna un darba vadītāja lielākais ieguvums, taču prieks, ka arī vērtēšanas komisijas saskatījušas darbos ko vērtīgu un oriģinālu.

 

Apsveicam!

 

Zinātņu nozare DABASZINĀTNES

Anete Zulmane (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Vispārīgās relativitātes principu izpēte un ķermeņa kustības modelējums gravitācijas laukā –  I pakāpe

 

Zinātņu nozare INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Linards Kronbergs (11.D; darba vad. Uldis Žaimis). Ultraskaņas ierīces pielietojums materiāla attīrīšanā –  II pakāpe

Raivis Pūķis (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Gāzģeneratora automātiska vadības sistēma uz mikrokontroliera  bāzes  – I pakāpe

 

Zinātņu nozare SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Anete Zulmane (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Vispārīgās relativitātes teorijas principu izpēte un ķermeņa kustības likumu pasniegšana vidusskolas fizikas stundā –  I pakāpe

 

Zinātņu nozare HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Dans Sils, Daniels Vološinovs (11.A; darba vad. Gaļina Šestakova). Имена собственные в структуре фоновых знаний жителей Латвии  –  I pakāpe