Sasniegumi Liepājas 7. – 9.klašu pētniecisko darbu lasījumos

Datums: 2021.gada 5.maijs Autors: Kristīne Roze

2021.gada 23.aprīlī notika Liepājas pilsētas  7. - 9.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumi.

 

Darba izstrāde attālināti tika uzsākta 1.semestra beigās. Sadarbojoties ar izvēlēto darba vadītāju, soli pa solim notika pētīšanas process, iegūtās atziņas atklājot pēc konkursa noteikumiem noformētā pētnieciskā darbā, bet pirmā pieredze uzstāties plašākas auditorijas priekšā un stāstīt par paveikto tika gūta skolas lasījumos 12.martā.

 

Nākamais bija pilsētas posms. Skolēni izvērtēšanai komisijām bija iepriekš iesnieguši savus pētījumus kādā no 7 mācību jomām, bet 23. aprīlī  attālināti – Zoom platformā – notika šo darbu prezentācijas. 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja divas 8.klases skolnieces, kuras savu skolotāju vadībā bija izstrādājušas pētījumus dabaszinātņu un matemātikas jomā.

 

Apsveicam!

Karīna Porcika (8.B klase; darba vad. Aiga Jaunskalže). Austrālijas audējskudru (Polyrachis dives) radošā pieeja pārtikas meklējumos – 2.pakāpe

Madara Kirpičenoka (8.B klase; darba vad. Evija Spūle). Parabola kā dizaina elements  – 2.pakāpe