Saruna par pētniecību 10.klasēm

Datums: 2019.gada 21.maijs Autors: Kristīne Roze

Tradicionāli maija 3. nedēļā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiek pasākums, kas veltīts zinātniskās pētniecības darbiem, kurus februārī uzsākuši izstrādāt 10. klašu skolēni.

 

Šajos 3 mēnešos no saviem audzēkņiem sagaidām, lai viņi kopā ar izvēlēto darba vadītāju, studējot daudzveidīgus informācijas avotus, būtu vienojušies par izvēlētā pētījuma tēmu, zinātnes nozari, formulējuši mērķi, uzdevumus un veikuši citas darbības, lai būtu skaidrs plāns, kā pētījums tiks veikts, lai 2020. gada janvārī to prezentētu.

 

Vispirms notika plenārsēde, kurā par pētniecības jautājumiem tika runāts no 5 skatapunktiem: 10. klašu skolēnu, 11. klašu skolēnu, klases audzinātāju, darba vadītāju un administrācijas.

 

10. klases skolnieces Linda Astrauska un Agneta Plāciņa iepazīstināja ar to, kādi jautājumi aktuāli 10. klašu skolēniem, kuri izdarījuši izvēli – izstrādāt zinātniskās pētniecības darbu, 11. klases skolnieks Linards Kronbergs atklāja savu veiksmes stāstu, kas veidojies, piedaloties dažādu posmu lasījumos un gūstot godalgotas vietas. 10. B klases audzinātāja Vintra Braša, kuras klasei bijusi vislielākā interese par pētniecības darbiem, kā arī darba vadītāja Ieva Lanka, kura pati vēl šobrīd izstrādā bakalaura darbu, akcentēja skolotāja pozitīvā atbalsta lomu pētniecības procesā. Skolas administrācijai, kuras viedokli pārstāvēja Kristīne Roze, šajā procesā vissvarīgāk ir izzināt visu pētniecības procesā iesaistīto vajadzības, piedāvāt vienkārši uztveramu un savlaicīgi iegūstamu informāciju, kā arī pilnveidot atbalsta materiālu klāstu.

Plenārsēdes prezentācija

 

Pēc plenārsēdes turpinājās darbs grupās, kurās par paveikto un turpmākajām iecerēm stāstīja radniecīgu zinātņu nozaru jaunie pētnieki – skolēni.

 

Direktors Helvijs Valcis plenārsēdes noslēgumā izteica atziņu : “Pētnieciskais darbs ir domāšanas veids, kas padara mācīšanos redzamu.”

 

 

Lai atziņām bagāts mācīšanās process pētot!