Projektu nedēļa ģimnāzijā

Datums: 2017.gada 20.janvāris Autors: Kristīne Roze

16.–20.janvārim Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās Projektu nedēļa. Projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšana līdz šim saistījās ar konsultācijām pie izvēlētā darba vadītāja reizi mēnesī no septembra līdz janvārim. Taču tieši Projektu nedēļu kā optimālu darba formu jau sen vēlējušies mūsu skolēni, rakstot savus priekšlikumus Projektu dienu izvērtējumos. Mums prieks, ka šogad pēc plašām diskusijām pedagogu kolektīvā šo iespēju varējām saviem skolēniem atkal piedāvāt.

Piedāvājums dažādām klašu grupām liecina par dažu tradīciju noturību:
7.klases – klašu projekts “Mēs savā skolā”
8.klases – individuāli vai grupu projekti
9.klases – klašu projekts “Karjera”.

10.klases uzsāka zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. 1. pētījuma gada rezultāta prezentācijas notiks maija 3.nedēļā.
11.klases pabeidza 10.klases 1.semetrī uzsāktos pētījumus, kurus šodien prezentē humanitāro, sociālo zinātņu un dabaszinātņu jomā, piedaloties arī 10.klašu jaunajiem pētniekiem.
12.klases tradicionāli tika piedāvāta iespēja rakstīt izmēģinājuma eksāmena darbus latviešu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, vēsturē, bioloģijā, krievu valodā, kā arī izmēģināt angļu valodas mutvārdu daļas norisi.

Šajā mācību gadā bijuši vairāki jauninājumi, piemēram, iespēja savlaicīgi un patstāvīgi reģistrēties pie izvēlētā darba vadītāja www.lvg.lv noteiktā termiņā. Esam vienojušies, ka Projektu nedēļā top kādi praktiski, radoši darbi, bet tiem 7.–9.klašu skolēniem, kuriem gribas izmēģināt spēkus pētniecībā, ir iespēja no septembra līdz marta trešajai nedēļai, sadarbojoties ar kāda mācību priekšmeta skolotāju, izstrādāt pētniecisko darbu un piedalīties Liepājas 6.–9.klašu pētniecisko darbu konferencē.

Katram Projektu nedēļas dalībniekam, gan skolēnam, gan skolotājam, noteikti ir savi secinājumi, ieguvumi, par kuriem mēs dažādās auditorijās runāsim pēc anketēšanas rezultātu apkopošanas.

Lai veiksmīgs darbu prezentēšanas process un gandarījums par paveikto!

 

Projektu nedēļa ģimnāzijā