Projekta “PaKāpieni” 2.solis 10.klašu skolēniem

Datums: 2019.gada 23.oktobris Autors: Jurģis Krugļikovs

10. oktobrī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klašu skolēniem norisinājās projekta ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta “PaKāpieni” 2.solis. Šoreiz pasākums norisinājās katrai klasei atsevišķi skolas telpās, veltot tam divas mācību stundas starp pārējiem mācību priekšmetiem. Diskusiju darbnīcas klasēm vadīja skolas absolventi un neformālo izglītības pasākumu organizētāji Oļesja un Jurģis Krugļikovi.
Šī pasākuma mērķis ir nostiprināt izpratni par jauniešu personīgo mērķu nepieciešamību un to sasniegšanu, kā arī klases kolektīva mērķa izveide un nostiprināšana.


Katrai klasei pasākums sākās ar atskatu un izvērtējumu par kolektīva attīstību kopš iepriekšējā projekta pasākuma septembra sākumā. Jaunieši atzinīgi novērtēja faktu, ka iepriekšējā pasākuma laikā viņi varēja viens otru daudz labāk iepazīt, kas ir ļāvis daudz produktīvāk un aktīvāk uzsākt šo mācību gadu. Pēcāk pasākuma vadītāji sadalīja skolēnus nelielās grupās, lai nelielā ideju radīšanas sesijā izvirzītu idejas klases kopīgajam mērķim šajā mācību gadā, par ko jaunieši pasākuma beigās arī vienojās un apņēmās sasniegt.


Diskusijas turpinājumā jaunieši darbojās pie savu personīgo mērķu caurskatīšanas un, izmantojot mērķu izvirzīšanas shēmu, nostiprināja un konkretizēja sevis izvirzītos mērķus. Katrs jaunietis arī izstrādāja paveicamo aktivitāšu sarakstu, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Kā rāda pieredze, tad nospraustos mērķus daudz vieglāk ir sasniegt, ja šajā procesā ir kāda atbalsta persona, tādēļ katram jaunietim tika piemeklēts badijs (pārinieks), kas darbosies kā motivators un uzraugs ceļā uz mērķiem. Izvērtējuma anketās lielākais vairums jaunieši atzina, ka izmantos iespēju pārrunāt mērķu progresu ar savu badiju. Tāpat jaunieši tika detalizēti iepazīstināti ar līdz projekta beigām veicamā uzdevuma instrukcijām, lai klase spētu laicīgi sagatavoties un kvalitatīvi izpildīt šo uzdevumu.


Pēc šīm diskusijām sekoja aktivitāte Uzticības kritiens, kur kontrolētā vidē jauniešiem bija jāpārvar savas iekšējās bailes un, uzticoties saviem klasesbiedriem, jāiekrīt pārējo kolēģu rokās. Šī aktivitāte kalpoja par ilustrāciju, ka ikdienā, pieņemot nozīmīgākus lēmumus, mūs pārņem bailes un satraukums, un, kaut arī visgrūtāk ir spert pirmo soli, pieveicot šādu izaicinājumu, katrs jūtas lepns un motivēts par sevis veikto izvēli. Tie jaunieši, kuri izvēlējās iekrist savu klasesbiedru rokās, pēc uzdevuma veikšanas atzina, ka piedzīvotās sajūtas ir bijušas neaprakstāmas.
Nodarbības nobeigumā vadītāji sniedza atgriezenisko saiti, iekļaujot motivējošus elementus par personīgo mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, kā arī ģimnāzijas lomu katra personības attīstībā.