Plenārsēde: Labbūtība skolā

Datums: 2022.gada 14.decembris Autors: Līva Katrīna Deksne

Ģimnāzijas aulā 8.decembra pēcpusdienā  norisinājās skolas plenārsēde par tēmu “Labbūtība skolā”. Līdz tai diskusijas par šo tēmu notika visas klasēs un skolotāju kolektīvā, un plenārsēdē katras klases divi pārstāvji pārstāvēja visas klases pausto viedokli. Piedalījās arī klašu vecāku pārstāvji. Skolotājiem šoreiz bija īpaša loma – pierakstīt skolēnu viedokļus un domas.

 

Plenārsēdes galvenais mērķis bija novērtēt to, kas mums skolā patīk, par ko esam pateicīgi, apzināties to, kas skolā nav tik labs un ko vajadzētu uzlabot, kā arī rast konkrētus risinājumus, kā labo un ne tik labo padarīt labāku, lai ikviens uz skolu nāktu ar prieku.

 

Klašu pārstāvji tika sadalīti klašu grupās, savās grupās apsprieda un pierakstīja atbildes uz izceltajiem jautājumiem: Kas mūsu skolā ir labs, pozitīvs?, “Kas mūs skolā neapmierina?,Kā mēs varam skolā uzlabot neapmierinošo? Pēc katra jautājuma pārstāvji no klašu grupām un vecāki visiem klātesošajiem izteica savas domas, komentārus, kuros visi dalībnieki ar interesi klausījās.

 

Plenārsēde  skolēnu parlamenta pārstāvjiem, visam skolas kolektīvam  kalpo kā liels atspēriena punkts, jo tā ir ļāvusi izzināt skolēnu un vecāku vajadzības un viedokļus, kā arī darījusi redzamus jau konkrētus risinājumus aktuālajām problēmām. Ar plenārsēdes rezultātiem iepazīstināta skolas administrācija un skolotāju kolektīvs.

 

2023.gada janvārī tiks detalizēti izskatīti aktuālākie jautājumi un veiktas darbības, lai uzlabotu skolas emocionālo vidi.

 

Plenārsēde notika Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas projekta “Kontakts“/projekta ''ATSPĒRIENS'' (mācīties pilsonisko līdzdalību un būt kopā, mācīties darot) (Nr. VP2022/3-21) ietvaros.