Pilsētas olimpiāde filozofijā

Datums: 2022.gada 11.janvāris Autors: Ineta Drēže

Decembra nogalē norisinājās  filozofijas valsts 8. olimpiādes pilsētas kārta. Olimpiādes tēma: “Ētika teorijā un praksē". 

 

Pilsētas olimpiādes rezultāti:

Silva Laure (12.B klase ); Rebeka Zvirbule (12.C klase); Marta Zamarīte (12.D klase ). - 2. pakāpe 

Eva Vītoliņa (12.D klase) - 3. pakāpe 

Skolotājs Ārijs Orlovskis

 

Uz valsts olimpiādes kārtu uzaicinātas: Silva Laure, Rebeka Zvirbule, Marta Zamarīte

Lepojamies ar sasniegumiem!