PIEVIENOJIES LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS DEBAŠU KLUBAM!

Datums: 2016.gada 19.septembris Autors: Dace Groduma-Vīriņa

JA VĒLIES:

  • Izteikt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli,
  • Būt iecietīgs un cienīt citu uzskatus,
  • Attīstīt kritisko un analītisko domāšanu,
  • Uzlabot komunikācijas spēju un prasmi klausīties,
  • Strādāt ar dažādiem izziņas avotiem un materiāliem, veicot pētīšanas darbu,
  • Attīstīt materiālu un ideju organizēšanas prasmi,
  • Attīstīt publiskās runas spējas, māku pārliecināt savus klausītājus,
  • Uzlabot valodas prasmes un lietošanu.

 

PIEVIENOJIES LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS

DEBAŠU KLUBAM!

 

Pirmā kopā sanākšana
22.septembrī
14.45 un 15.25
19.kabinetā