PEDAGOĢISKĀS PIEREDZES APMAIŅAS PROCESS ĢIMNĀZIJĀ STARPPRIEKŠMETU SAIKNES kontekstā

Datums: 2017.gada 18.oktobris Autors: Kristīne Roze

2017.gada 17.oktobrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika viens no tradicionālajiem Metodiskā centra pasākumiem – atklāto stundu diena, kas šogad tika papildināta ar vēl vienu piedāvājumu – kolēģu pieredzes stāstiem, nevadot stundu.

 

2017./18.m.g. aktualizējam starppriekšmetu saiknes jautājumus ikdienas mācību procesā. Lai realizētu šī idejas, ļoti svarīgi atrast laiku gan plānošanai, gan ideju īstenošanai dzīvē. Uzskatām, ka šī ir mūsu, pedagogu, iespēja mācīties un par paveikto saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti ne tikai no saviem skolēniem, bet arī jomas profesionāļiem, kuri klātienē vēro mācību stundu vai ieklausās mūsu pieredzes stāstā.

 

17.oktobra metodiskajā pasākumā bija iespējams vērot trīs atklātās stundas un ieklausīties divos pieredzes stāstos, kolēģiem pašiem izlemjot, vai auditorija, kurā apgūt integrētā mācību procesa organizēšanas prasmes, ir tikai ģimnāzijas kolēģi vai arī citu Liepājas skolas skolotāji. Informāciju par piedāvājuma saturu, anotācijas skatīt šeit.

 

Atklāto stundu un pieredzes stāstu refleksijas daļā mums bija iespēja pārrunāt notikušo pedagoģiskās pieredzes apmaiņas procesu starppriekšmetu saiknes kontekstā, sasniedzot iecerēto – iedvesmoties no kolēģiem un savstarpēji bagātināt pedagoģisko pieredzi. Dzirdētais un redzētais rosināja aizdomāties par skolotāja darbību mērķtiecīgumu, sakot “jā” integrētai stundai, apzināties dažādas iespējas, kā dažādu priekšmetu zināšanas pārnest t.s. reālajā dzīvē, bet galvenais – daudz dziļāk saprast, ko nozīmē izglītots cilvēks.

 

Kamēr skolotājiem notika profesionālās sarunas, skolēniem tika piedāvāta tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem, uzklausot Arta Daugina (elektrokartingu halles “Blue Shok Race” direktors), Andra Lankas (Valodu vēstniecības direktors), Ilzes Durņevas (biedrības “Dižvanagi” vadītāja) un mūsu skolnieču – Silvas Bišofas, Maijas Ziemeles – pieredzes stāstus par viņu sasniegumiem, izaicinājumiem, kuri katram pasākuma apmeklētājam rosināja padomāt par to, ko paši varam, gribam, darām, lai realizētu sevi kā personību.

 

Izglītība ir process. Lai mums, tajā iesaistītajiem, izdodas būt radošiem, motivētiem, ieinteresētiem, izmantot izaugsmes iespējas un būt savas jomas profesionāļiem! 

 

PEDAGOĢISKĀS PIEREDZES APMAIŅAS PROCESS ĢIMNĀZIJĀ STARPPRIEKŠMETU SAIKNES kontekstā