Nākotnes izaicinājumu nedēļa – skolēnu komandu apmācības

Datums: 2019.gada 23.maijs Autors: Helvijs Valcis

Uzņēmumu priekšizpēte

23.maijā vienas dienas laikā (5-6 stundas) katrai skolēnu komandai ir jāsagatavo prezentācija, kuru paredzēts prezentēt uzņēmumā darbiniekiem, kas sniegtu iespēju jau laicīgi jauniešus iesaistīt darba uzdevuma izpildē.

 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un jēgpilnu iesaisti, skolēni tiek aicināti sadalīt lomas komandā, nodrošinot līdzvērtīgu iesaisti visiem.

 

Šajā uzņēmumu priekšizpētes dienā ir paredzēta īsa apmācība skolēniem (skolēnu komandu līderiem), lai informētu par darba uzdevuma kvalitatīvu izpildi, sniedzot padomus un priekšlikumus.

 

Dienas noslēgumā grupas prezentē darba rezultātu skolotājiem konsultantiem kādā no darba stacijām ģimnāzijā.

 

Prezentācijas struktūra

  • Uzņēmuma pamatnodarbošanās
  • Darbinieku skaits
  • Publikācijas medijos, atsauksmes
  • Sociālo tīklu apskats
  • Atsauksmes
  • Skolēnu pieredze pakalpojumu saņemšanā
  • Testēšana / kontrolpirkums
  • Intervijas ar klientiem (20+)
  • Skolēnu SVID vērtējums