Nākotnes izaicinājumu nedēļa – pieredzes diena uzņēmumā

Datums: 2019.gada 24.maijs Autors: Helvijs Valcis

Skolēnu uzdevums 24. maijā ietver 4 stundu praktisku darbību uzņēmuma telpās, kuru laikā viņi kopēji risinās kādu situāciju vai problēmu uzņēmumā (pēc metodes: Izproti > Radi > Piedāvā) un pēc tam piedāvās savus efektīvos un radošos risinājumus. Pirms jauniešu došanās uz uzņēmumiem visu iesaistīto uzņēmumu pārstāvji tikai aicināti uz tikšanos ģimnāzijā, kuras laikā pārrunājām risinājumus rezultatīvam darbam kopā ar jauniešiem.

 

Lai izveidotu darba uzdevumus jauniešiem, katrā uzņēmumā iepriekš izvēlētas 2 aktuālas tēmas:

 

 

 

Dienas darba kārtība

09:00

Ierašanās uzņēmumā

09:10

Ekskursija

09:45

Uzņēmuma prezentācija ar sagatavoto info

10:00

Skolēnu priekšizpētes prezentācija

10:10

Ievads dienas uzdevumā, izmantoto metožu skaidrojums un pamatojums

10:15

Pāru darbs (5 uzdevumi - 8min)

11:00

Komandas darbs

12:00

Pārtraukums (tēja, uzkodas)

12:30

Komandas prezentācija, uzņēmuma atsauksme