Nākotnes izaicinājumu nedēļa - praktiskais darbs grupās

Datums: 2017.gada 24.maijs Autors: Helvijs Valcis

Ideja: skolēni izzina nākotnes profesijas un prasmes, kuras šobrīd vēl nav aktuālas darba tirgū, taču varētu būt pieprasītas pēc 5-7 gadiem. Izziņas procesā palīdz ekskursijas uzņēmumos, intervijas ar profesionāļiem.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Nākotnes izaicinājumu nedēļas laikā 10. un 11. klašu skolēniem izstrādāts uzdevums, kuru, darbojoties komandās, veic 2 dienu laikā - projekta otrajā un trešajā dienā. Pirmajā projekta dienā katra grupa izlozē aploksni, kurā ir darba uzdevums, uzņēmuma nosaukums, adrese, kontaktpersona un ierašanās laiks. Skolēnus sagaida uzņēmuma pārstāvis, paredzēta ekskursija pa uzņēmumu un 2-3 dažādu profesiju pārstāvju stāsti par karjeru (kur mācījies, strādājis, pieredze, prasmes utt.).

Projekta ceturtajā dienā komandu darbu un prezentācijas vērtē pašas komandas un žūrija. Labākajām komandām balva - viesošanās SEB finanšu centrā.

 

 

SEB_Nakotnes_izaicinajumu_nedela_uzdevumu_lapa

SEB_Nakotnes_izaicinajumu_nedela_prezentesana