Mārtiņdienas erudīti noskaidroti

Datums: 2021.gada 19.novembris Autors: Elīza Šperberga

10.novembrī, Mārtiņdienā, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu, turpinot tradīciju, ka tiek veidots konkurss pamatskolas klašu grupā, arī šogad 7. - 9.klaši skolēnu līdzpārvalde “KODOLS” par spīti attālinātajam mācību procesam veidoja konkursu platformā “Instagram”. Iespēja bija piedalīties ikvienam interesentam, taču klases varēja arī vienoties, kopīgi atbildot uz jautājumiem. Skolēniem tika uzdoti 10 jautājumi par un ap Mārtiņdienu un tās tradīcijām, uz kuriem uzreiz varēja rast pareizās atbildes. Kopā piedalījās 10 pamatskolas klases, godalgotas vietas ieguva:

 

7.D - 1. vieta

9.A - 2. vieta

8.C - 3. vieta

 

Sveicam klases ar panākumiem!

 

Martindienas afisa Kodols