Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības iestādē, pilnveidojot sadarbību

Datums: 2019.gada 27.septembris

Mācību modulis: Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības dažādie aspekti.

 

Mācību moduļa mērķis: Aktualizēt skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības nozīmi mūsdienīgas kvalitatīvas un motivējošas vides veidošanā skolā.

 

Mācību saturs:

  1. Mūsdienīgas skolas vides veidošanas nosacījumi.
  2. Skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības aspekti, iedzīvinot skolas vērtības ikdienas mācību procesā.
  3. Efektīva, saliedēta komanda – pamats rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam, kas vērsta un skolēna pašvadītu mācīšanos.

 

Paredzamais rezultāts:

Izpratne par pārmaiņu nepieciešamību mūsdienu skolā, kas, kam un kāpēc jāmainās.

Aktualizēta sadarbības – skolēns-skolēns, skolēns-skolotājs, skolotājs-skolotājs, skolēns-skolotājs-vecāks – veidošanas būtiskie faktori, sniedzot praktiskus piemērus un modelējot savas pieejas.

Pedagogi rosināti apzināties sadarbības nozīmes nepieciešamību ikdienas mācību procesā. Ir modelēti skolotāju sadarbības piemēri skolēnu prasmju mācīšanas plānošanai.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Signe Berga, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā

Indra Jurika, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā

 

Nodarbību dalībnieki: vispārizglītojošo skolu pārstāvji (skolotāji, klašu audzinātāji, administrācija)

 

Pieteikšanās

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.