Mācību stunda „Plānošana”

Datums: 2021.gada 21.februāris Autors: Kristīne Roze

Elektroniskā žurnāla “Skolas Vārds” redakcija janvārī aicināja pedagogus piedalīties konkursā, izvēloties sagatavot pieredzes rakstu vai metodisko materiālu brīvā formā par vienu no tēmām:

  • Mana interesantā mācību stunda
  • Mana mācību stunda saskaņā ar jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu
  • Mana ideja/ pieredze klases saliedēšanai
  • Mana ideja/ pieredze emocionālās vardarbības mazināšanai skolā/ klasē
  • Mana ideja/ pieredze interesantai audzināšanas stundai
  • Mana ideja/ pieredze skolēnu talantu attīstībai.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja skolotājs Felikss Rekovičs, iesniedzot publikāciju Mācību stunda “Plānošana”.Tajā tiek atklāts viens labās prakses piemērs, kā mācību stundā, aktualizējot vienu būtisku prasmi, notiek darbs, vienkārši un efektīvi īstenojot kompetenču pieejā balstīto mācību saturu.

 

Lepojamies, ka mūsu kolēģis, konkurējot vēl ar 51 talantīgu skolotāju no dažādām Latvijas skolām, tomēr ir to vidū, kuram 19.februārī izdevumā “Skolas Vārds” bija lemts ieraudzīt savu publikāciju.

 

“Skolēnam ir jāizprot, kā plānot savu laiku, jo viens no pašvadītas mācīšanās elementiem ir plānošana, kura sevī ietver darbību kopu, kas palīdzēs formulēt mērķi un izstrādāt plānu tā sasniegšanai,” skaidro Felikss Rekovičs.

 

Rakstu Mācību stunda “Plānošana” varat izlasīt ŠEIT