Mācīšanās izaugsmei

Datums: 2019.gada 15.oktobris Autors: Kristīne Roze

Ar psiholoģes Loras Priedolas ievadsarunu skolotājiem par psihes attīstības modeli un mērķu realizāciju aizsākās pirmais 2019./ 20. mācību gadā plānotais Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas Metodiskā centra piedāvātais atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākums.

Šajā mācību gadā, turpinot iedziļināties dažādos mācīšanās vadīšanas aspektos, esam pievērsušies izaugsmes domāšanai. Pārliecība, ka cilvēka inteliģenci un spējas var attīstīt, arvien vairāk nostiprinās mūsdienu izpratnē par pedagoģisko procesu. Gan skolēniem, gan skolotājiem būtiski apgūt, ka mācīšanās nozīmē grūtību pārvarēšanu, ka saņemtās atgriezeniskās saites uzdevums ir motivēt, tāpēc jo īpaši svarīgi, lai tā ir kvalitatīva. Arī talantus var atklāt un attīstīt laika gaitā, un kļūdas, kuras pieļaujam, var tikt uzskatītas par cilvēka iespēju attīstīties, augt un mainīties.

Psiholoģijas profesore Kerola Dveka teikusi: “Izaugsmes domāšana ļauj skolēniem pieņemt mācīšanos un attīstību, saprast piepūles nozīmi inteliģences veidošanā, saglabāt neatlaidību neveiksmju priekšā… un to var iemācīt.”

15. oktobra pasākuma dalībniekiem bija iespēja izvēlēties vienu no 5 piedāvājumiem – Noras Serijas, Arnolda Šablovska atklātās stundas vai arī Evijas Spūles, Ināras Vilgertes vai Kristīnes Gundarinas pieredzes stāstus. Literatūra, fizika, matemātika, vizuālā māksla, klases audzināšana – tik plašs bija piedāvājuma spektrs. Turklāt mūsu pedagogiem arvien saistošāki šķiet pārdomāti starppriekšmetu saiknes meklējumi.

Pēc notikušās stundas, pieredzes stāsta uzklausīšanas pedagogi tradicionāli piedalījās refleksijā, pārrunājot, kā skolotājs, atklādams dažādus darba paņēmienus klasē vai izstāstīdams savu pieredzi, pārliecinājis auditoriju par savām mācīšanās vadīšanas prasmēm, īpaši tām, kas veicina skolēna izaugsmi. Pedagogi arī diskutēja par to, kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai iemācītu domāšanas rīkus, kas skolēniem palīdzētu sarežģītajā un tai pat laikā skaistajā personības tapšanas procesā.

Mācīt un mācēt saskatīt izaugsmes potenciālu katra cilvēka ikdienas sniegumā skolā – tas nopietns izaicinājums pedagogiem, kas strādā gan ar 7. – 9.klašu skolēniem, gan arī ar vidusskolēniem.

Ceram, ka redzētais, dzirdētais rosināja katru pedagogu meklēt atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, bet to, kā ar šo izaicinājumu mēs, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi, esam tikuši galā, pārrunāsim nākamajā atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākumā jau janvārī.

Lai mums izdodas!