Lietišķi, emocionāli un profesionāli par mācību procesu

Datums: 2019.gada 19.marts Autors: Kristīne Roze

19.martā Liepājas Valsts ģimnāzijā notika atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākums, kas ir viens no ģimnāzijas kā metodiskā centra piedāvājumiem.

 

Tāpat kā 1.semestrī, uzmanības centrā bija jautājumi, kas saistīti ar pedagoga kā mācību procesa vadītāja nemitīgi paaugstināmo profesionālo meistarību, šodien gan akcentējot tik nozīmīgi sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) aspektu skolēnu un skolotāja sadarbībā.

 

Dažas SEM pamatpatiesības interaktīvā ievadnodarbībā atgādināja mūsu kolēģes Dace Groduma–Vīriņa un Vintra Braša, liekot mums aizdomāties, cik bieži mēs atceramies par fizisko un emocionālo vidi kā vienlīdz svarīgiem faktoriem, lai notiktu produktīvs darbs, konkrētas un pozitīvas atgriezeniskās saites sniegšanu, sadarbību visos līmeņos, konfliktu pozitīvu un pastāvīgu risināšanas iespēju, vienotu attieksmi pret izvirzītajām prasībām u.c. aspektiem, kas liecina par augstu skolotāja sociāli emocionālo kompetenci, kas, protams, būtiski ietekmē mācību procesa kvalitāti.

 

Ģimnāzijas pedagogi šoreiz piedāvāja 4 atklātās stundas un 3 pieredzes stāstus. 1 atklātajā stundā (Aivis Tālbergs Sporta spēle frisbijs 10.kl.) un 2 pieredzes stāstos (Renarts Purmalis Kā notiek darbs mājturības un tehnoloģiju stundās mūsdienās, Signe Berga, Līga Tālberga Pats cīnies, palīdz, domā, spried) tika aicināti piedalīties arī Liepājas skolu kolēģi. Pārējie ģimnāzijas skolotāji, kuri bija sagatavojuši kādu piedāvājumu šim pasākumam, izmantoja atklātajai stundai vai pieredzes stāstam paredzēto laiku, lai izmēģinātu kādas līdz šim maz apgūtas darba formas kopā ar skolēniem, realizētu novatoriskas idejas vai pārliecinātos par savām nodarbības vadīšanas prasmēm tieši skolotāju auditorijā un mācītos tikai savas skolas kolēģu iedrošinošajā vidē.

 

Pēc vērotajām nodarbībām to dalībnieki piedalījās sarunā notikušo pedagoģiskās pieredzes apmaiņas procesu, meklējot atbildes uz 3 svarīgiem jautājumiem:

  • Ko varam mācīties  no skolotāja labās prakses, vadot skolēnu mācīšanos (Pajautā-Paslavē-Piedāvā)?
  • Cik nozīmīgs ikdienas pedagoģiskajā procesā, mācīšanos vadot, ir SEM aspekts?
  • Kāds atbalsts pedagogiem būtu nozīmīgs mācīšanās vadīšanas jautājumos, kas to sniegtu?

 

Aktualizējot mācīšanas vadīšanas jautājumus šajā mācību gadā, ģimnāzijas pedagogi, no septembra līdz februārim piefiskējot savus labām prakses piemērus un ar tiem padaloties, izgāja noteiktu ierosināšanas, apjēgšanas, refleksijas loku un piedalījās skolas līmeņa pētījumāIr iegūts priekšstats par katru klasi, katra skolotāja darbu mācīšanās vadīšanas aspektā, kas, individuāli izpētīts un pārrunāts skolas MK, cerams, palīdzēs saskatīt jaunas  izaugsmes iespējas visiem mācību procesa dalībniekiem.

 

Izvērtējuma anketas noteikti sniegs plašāku ieskatu pedagogu šīs dienas ieguvumos, taču prieks par 57 kolēģu (tai skaitā 10 ciemiņu no  Liepājas A.Puškina 2.vsk. un 7.vsk.) aktīvu līdzdalību šajā kopīgās mācīšanās pasākumā.

 

Lai pedagoga darbs sniedz prieku, gandarījumu un motivē nepātrauktai izaugsmei!