Liepājas skolēnu zinātniskā konference

Datums: 2015.gada 11.marts Autors: Kristīne Roze

30.janvārī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika skolēnu izstrādāto projektu un zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas, un tikai noskaidrots, kuri darbu autoru mūsu skolu pārstāvēs nākamajās kārtās. Šobrīd vēlos atzīmēt pirmos sasniegumus ārpus skolas sienām–Liepājas skolēnu zinātniskajā konferencē, kas notika 6.martā. Paldies darbu autoriem un viņu darbu vadītājiem!

 

 • Annija Evelīna Berga 11.A (darba vad. Signe Berga) „Edītes Piafas atspulgs mākslas darbos”–1.vieta
 • Paula Ozoliņa 11.A (darba vad. Agita Bargā) „Bārtas krekls: teorija un prakse”– atzinība
 • Annija Kluce 11.B (darba vad. Kristīne Roze) „Skolas loma jauniešu lasītintereses rosināšanā: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pieredzes izzināšana”– 2.vieta
 • Līga Kone 11.C (darba vad. Dace Groduma–Vīriņa) „Debates–sevis attīstīšana un pilnveidošana” – 1.vieta
 • Kristers Strēlis (darba vad. Baiba Mackiala ) „Lambertu dzimta mājās „Upmaļi”” –3.vieta
 • Anete Roga, Karīna Narubina 11.A (darba vad. Dace Grūbe) „Liepājas 1.vidusskolas sporta vēstures nozīmīgākās lappuses” –3.vieta
 • Nauris Rokjāns, Matīss Lepiksons 11.C (darba vad. Arnolds Šablovskis) „Skaņas izolācijas materiālu izpēte” –2.vieta
 • Rihards Miķelsons 12.C (darba vad. Lilita Lepse) „Lapseņzirnekļa populācija Liepājā un tās tuvākajā apkārtnē” – 1.vieta
 • Betija Alise Riekstiņa 12.B (darba vad. Baiba Mackiala ) „Laika apstākļu noteikšana pēc latviešu tautas ticējumiem” – 1.vieta
 • Toms Pēteris Korsaks 11.C (darba vad. Lilita Lepse) „Baltais āmulis un tā dziednieciskās īpašības”–atzinība
 • Anete Kurvina 11.C (darba vad. Lilita Lepse) „Bezsaimnieku kaķi Liepājas pilsētā” – 3.vieta