Liepājas 6.–9.klašu pētniecisko darbu lasījumi

Datums: 2015.gada 20.aprīlis Autors: Kristīne Roze

2015.gada 16.aprīlī 12.vidusskolā notika pilsētas 6.–9.klašu pētniecisko darbu lasījumi.

 

Paldies skolēniem un viņu darba vadītājiem!

 

Apsveicam!

 

Joma – Cilvēks un sabiedrība

  • Laura Tiliba, Marta Tirkovska 8.A (darba vad. Aiga Jaunskalže) „Mugurkaula pārslodze skolā” – 1.vieta
  • Aiva Tālberga 8.A (darba vad. Baiba Mackiala) „Šujmašīnas stāsts” – 2.vieta
  • Silva Bišofa 8.D (darba vad. Baiba Mackiala) „Mūsdienu jauniešu praktisko darbu iemaņas” – Atzinība

 

Tehnoloģiju joma

  • Tomass Antonovičs 8.C (darba vad. Vineta Tomsone) „Programmēšanas pamatu apguve valodā JavaScript” – 1.vieta

 

Valodu joma

  • Renāte Kautiņa 8.A (darba vad. Zane Lapiņa) „The Origin and Development of the English language” – 2.vieta
  • Vika Viktorija Kreitāle (darba vad. Vita Zitmane) „Franču valodas apguves iespējas interneta vidē” – 3.vieta

 

Mākslas joma

  • Diāna Matisone 8.C (darba vad. Signe Berga) „Valda stāsta „Staburaga bērni” līdzīgais un atšķirīgais Janča un Marča un mūsdienu vienaudžu dzīves uztverē un attiecībās” – 2.vieta
  • Alise Dženifera Gudēna, Elizabete Aigare (darba vad. Normunds Dzintars) „Saules un Mēness simboli dažādos latviešu folkloras žanros” – Atzinība