Lācplēša diena

Datums: 2022.gada 22.novembris Autors: Patrīcija Keita Jakovļeva

Lāčplēša diena arī ģimnāzijā 11.novembrī godam atzīmēta. Ar spēka, prāta pārbaudi, jo Latvijai ir vajadzīgi stipri un gudri cilvēki. Šogad ar sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem pie krūtīm mēs pārstāvējām katrs savas klases godu dažādās skolas rīkotās aktivitātēs. Dodoties uz skolas sporta zāli, ikviens varēja atbalstīt  savas klases komandu spraigajās virvju vilkšanas cīņās, lai noskaidrotu, kurai komandai ir vislielākais spēks. Dodoties uz skolas aulu, varēja vērot roku laušanās turnīru, kur  tika noskaidroti skolas stiprākā rokasspiediena īpašnieka. Dodoties uz vestibilu, varēja vērot, kā mūsu brašie puiši parāda savas zināšanas par Latviju, paralēli pinot matus mūsu skaistajām meitenēm. Tikpat cieņas, atbildības un lepnuma pilni vakarā devāmies kopīgā lāpu gājienā pilsētas ielās līdz Ziemeļu kapiem.

 

Kopības sajūta mūsos ir ne tikai ar klasi, bet arī ar tautu. Paldies visiem organizatoriem un dalībniekiem!

 

Rezultāti:

Roku laušanās meitenes vidusskola

1.vieta - 11C

2.vieta - 11.A

3./4.vieta - 11.D

3./4.vieta - 12.C

 

Roku laušanās zēni vidusskola

1.vieta - 11.D

2.vieta - 11.A

3./4.vieta - 11.B

3./4.vieta - 11.C

 

Roku laušanās meitenes pamatskola

1.vieta - 9.B

2.vieta - 9.C

3./4.vieta - 8.D

3./4.vieta - 9D

 

Roku laušanās zēni pamatskola

1.vieta - 9.B

2.vieta - 8.D

3./4.vieta - 9.C

3./4.vieta - 9.D

 

Virvju vilkšana vidusskolai 

1.vieta - 11.D

2.vieta - 12.B

3./4.vieta - 11.B 

3./4.vieta - 12.C

 

Virvju vilkšana pamatskolai

1.vieta - 9.B

2.vieta - 7.A

3./4.vieta - 9.D

3./4.vieta - 8.B

 

Erudīcijas konkurss

1.vieta - 10.C (24 punkti)

2.vieta - 12.B (22 punkti)

3.vieta - 11.D (19 punkti)

4.vieta - 10.B (18 punkti)

5.vieta - 11.C (16 punkti)

6.vieta - Skolotāji (15 punkti)

7.vieta - 11.A (14 punkti)

8.vieta - 10.A (12 punkti)

9.vieta - 11.B (6 punkti)