Latvijas vēstures izzināšana

Datums: 2022.gada 10.maijs Autors: Baiba Mackiala

20.aprīlī  interešu izglītības pulciņa “Mana novada vēsture” dalībnieki devās uz Rīgu, lai  ekskursijā veikto aktivitāšu laikā gūtu padziļinātu izpratni par vēstures jautājumiem.

 

Skolēniem bija iespēja pabūt Čekas pagrabos un gida vadībā izjust un līdzpārdzīvot komunisma pastrādātās zvērības. Skolēniem šis Stūra mājas apmeklējums ļāva padziļināti izprast, kāda bija PSRS ideoloģija, kāda bija tās metodes un arī salīdzināt ar aktuālajiem notikumiem Ukrainas kara sakarā.

 

Savukārt Lipkes muzeja ekskursijas vadītāja Maija Meiere – Oša veicināja skolēnu izpratni par cilvēku nepieciešamību būt cilvēciskiem, nediskriminēt kādu, nepalikt vienaldzīgiem pret citu nežēlību. Skolēniem bija iespēja padziļināti gūt izpratni par holokausta norisi Latvijā.

 

Skolēniem bija iespēja diskutēt par “Uzvaras” jeb Okupācijas pieminekļa nozīmi sabiedrībā, apmeklējot to. 

 

Skolēni novērtēja piedāvāto iespēju klātienē izzināt Latvijas vēsgtures lappuses. Atziņas:

  • Gan Lipkes muzejs, gan Stūra māja sniedza vēl lielāku priekšstatu par aktuālām vēstures tēmām - VDK un tās darbību, Holokaustu un cilvēku varonību.
  • Pateicoties gida aizrautībai Stūra mājā, mēs nonācām tuvāk un sākām vairāk apjaust padomju varas organizācijas - VDK - šausmīgās darbības. Ekskursijas beigās nonācām pie ļoti svarīgas atziņas - cik viegli ir dzīvot brīvā Latvijā, neraizējoties par to, ka, paužot savu viedokli, bija iespējams nonākt "ellē" pašā Rīgas centrā.
  • Arī Lipkes muzeja gide veicināja pārdomas par to, cik nozīmīga un vērtīga ir vēlme palīdzēt citiem krīzes situācijā, neraizējoties tikai par sevi. Pateicoties gides vēstījumam, mēs paplašinājām savu zināšanu kopumu par nacistu īstenoto genocīdu - Holokaustu - Latvijā un citur.
  • Stūra māja un Lipkes muzejs man deva jaunas zināšanas, kuras man noteikti noderēs eksāmenos. Gidi bija ļoti labi.

 

Paldies programmai "Latvijas Skolas soma"!