Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Datums: 2017.gada 27.aprīlis Autors: Kristīne Roze

21.-23. aprīlim Rīgā notika Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference. Šogad Liepājas Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja astoņu darbu autori, kuriem bija iespējams parādīt savu varēšanu, sacenšoties ar citiem Latvijas labāko zinātniski pētniecisko darbu autoriem socioloģijā, ķīmijā, veselības zinātnē, latviešu un angļu valodniecībā, fizikā un vides zinātnē.
Paldies par ieguldīto darbu gan skolēniem, gan viņu darbu vadītājiem!


Apsveicam!


Cittautu valodniecības (angļu valoda) sekcija

  • 3.pakāpe – Einārs Pomerancis (11.C; darba vadītāja Dagnija Deimante)

Latviešu valodniecības sekcija

  • 3.pakāpe – Valters Broks (11.A; darba vadītājs Normunds Dzintars)

Veselības zinātnes sekcija

  • RSU speciālbalva – Maija Ziemele (11.B; darba vadītāja Lilita Lepse)