Latvijai 104

Datums: 2022.gada 22.novembris Autors: Signe Berga

17.novembris skolā noritēja svētku gaisotnē. Mācību stundas – patriotisma noskaņās. Tautastērpi, balts krekls, svētku apģērbs, Latvijas karoga lentītes, rudzu maizes gabaliņš, saules zīme skolas vestibilā – tas viss radīja īpašu emocionālu noskaņu. Klases stundas “Miljons labu lietu”, skolēnu parlamenta akcijas “Latvju spēka zīmes dziesmā, darbos, vienotībā” starpbrīžos, sajūta, ka visa skola dzied un dejo. Skolotāju rīkotais erudīcijas konkurss, kur visiem nācās padomāt, ko zina par savu zemi, tās cilvēkiem, darbiem, tradīcijām. Tradicionāli šajā dienā skolā viesojās absolventi, lai tiktos ar skolēniem un runātu par savu vietu Latvijā, par piederību. Un dienas noslēgumā svinīgais pasākums skolas aulā, kur raiti skanēja latviešu tautasdziesmas, savu gara spēku un graciozitāti, latviešu tautas dejas dejojot, visiem rādīja tautas deju pratēji, latviešu dziesmas spēku demonstrēja dziedātāji. Rakstu zīmju stāsts. Vienotība, Latvijas valsts himnu dziedot. 18.novembra vakarā svecītes skolas logos.

 

Lai gaiši Latvijai!

 

Paldies visiem par svētku noskaņas radīšanu un uzturēšanu!

 

Erudītu konkursa “Miljons labu lietu” rezultāti:

1.vieta           8.d klase, 12.d klase

2.vieta           9.a klase, 12.b klase

3.vieta           9.d klase, 11.d klase