Laiks nekur nepazūd 2016

Datums: 2016.gada 3.jūnijs Autors: Līga Tālberga

Pirms pēdējās mācību dienas skolā 2016. gada 27. maijā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika radošā darba krājuma „Laiks nekur nepazūd” atvēršanas svētki. Tas ir 6. krājums, kurš apvieno gan dzeju un īsprozu, gan mākslu, gan mūziku. Krājuma ievaddzejolī absolvents Renārs Ronis raksta:

 

Neskrien pa galvu, pa kaklu.
Piebremzē. Reizēm jau vajag
arī citus sajust.
Nevar tā auksti
pasauli nesaklausīt.

 

Mēs tik bieži ikdienā paskrienam cits citam garām, ka nejūtam, kā priecājas, skumst, ilgojas, ļaujas, cieš utt. mana, tava sirds. Krājumā iekļautie darbi liek padomāt, cerēt, sākt, atbildēt, izdzīvot, saprast … Padomāt par pazaudēto laiku, cerēt uz vasaras lietus strāvām, sākt piedzimt vējā, lai atbildētu katram, kāds mēs varonis esam. Izdzīvot, saprast sava laika atvarus, virpuļus, laisties domu straumē, kas nes līdz laika dziļumiem. Noskaņu un ritmu bagātība kā auglīgs lietus ļauj cerēt, ka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā izaugs radoši un sirds gudri cilvēki, kas zinās, kā notvert un attēlot mirkli vārdos, zīmējumos un skaņās. Laiks ir mums apkārt, bet mēs – mēs esam laikā. Īstajā laikā un īstajā vietā. Lai krājums atrod savus lasītājus! Veiksmīgus radošos meklējumus nākotnē!