Kurzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Datums: 2015.gada 31.marts Autors: Kristīne Roze

2015.gada 27.martā Liepājas Universitātē notika Kurzemes reģiona 6.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Atklāšanās sēdē Liepājas Valsts 1.ģimnāzija tika nominēta starp 6 Kurzemes skolām, kuras saņēma Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes ATZINĪBAS RAKSTUS par labiem sasniegumiem Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.


Šogad Kurzemes reģiona lasījumiem tika pieteikti 9 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu darbi, lasījumos bija iespējams būt klāt 8 darbu autoriem. To darbu autori, kuri ieguva kādu no 4 vietām, tika izvirzīti uz valsts lasījumiem. Paldies par ieguldīto darbu un veiksmīgi prezentēto rezultātu!

 

  • Rihards Miķelsons 12.C (darba vad. Lilita Lepse) „Lapseņzirnekļa populācija Liepājā un tās tuvākajā apkārtnē” – 1.vieta
  • Kristers Strēlis (darba vad. Baiba Mackiala ) „Lambertu dzimta mājās „Upmaļi”” – 2.vieta
  • Nauris Rokjāns, Matīss Lepiksons 11.C (darba vad. Arnolds Šablovskis) „Skaņas izolācijas materiālu izpēte”–2.vieta
  • Anete Roga, Karīna Narubina 11.A (darba vad. Dace Grūbe) „Liepājas 1.vidusskolas sporta vēstures nozīmīgākās lappuses” – 3.vieta
  • Anete Kurvina 11.C (darba vad. Lilita Lepse) „Bezsaimnieku kaķi Liepājas pilsētā” – 3.vieta
  • Annija Evelīna Berga 11.A (darba vad. Signe Berga) „Edītes Piafas atspulgs mākslas darbos” – 4.vieta
  • Annija Kluce 11.B (darba vad. Kristīne Roze) „Skolas loma jauniešu lasītintereses rosināšanā: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pieredzes izzināšana”– atzinība
  • Līga Kone 11.C (darba vad. Dace Groduma–Vīriņa) „Debates–sevis attīstīšana un pilnveidošana” – atzinība