Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskā konference

Datums: 2016.gada 30.marts Autors: Kristīne Roze

23.martā Liepājas Universitātē notika Kurzemes reģiona 7. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, kuros piedalījās vairāk nekā simts skolēnu no Kurzemes skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 8 skolēni.

Paldies visiem – gan skolēniem, gan viņu konsultantiem – par ieguldīto darbu!
Apsveicam godalgoto darbu autorus un viņu darbu vadītājus!

Latviešu literatūras zinātne un vēsture
Krista Melisa Altāne (12.C; darba vadītāja Žaneta Flaksa) Liriskais varonis Inetas Stadgales dzejā – 1.pakāpe

Cittautu valodniecība (krievu valoda)
Angelīna Mumgaude (11.A; darba vadītāja Gaļina Šestakova) Ложные друзья переводчика в русском и латышском языках – 1.pakāpe

Agnesa Ribakova (11.C; darba vadītāja Gaļina Šestakova) Термины элементов спортивной гимнастики в русском языке – 3.pakāpe

Ķīmija
Signe Venškevica (11.C; darba vadītāja Elizabete Sirotina) Vārāmā sāls saturs dažādu šķirņu sieros – 2.pakāpe

Vides zinātne
Filips Oskars Zvagulis (11.B; darba vadītāja Elizabete Sirotina) Dabas resursu nodokļa izmaiņas, ieviešot videi draudzīgu kurināmo siltumapgādes uzņēmumā SIA „Liepājas enerģija” – 3.pakāpe


Vēlam veiksmi 40. skolēnu zinātniskajā konferencē (valsts lasījumos) aprīlī rekomendēto darbu autoriem: Kristai Melisai Altānei, Angelīnai Mumgaudei, Signei Venškevicai, Filipam Oskaram Zvagulim!