Kļūsti mūsējais

Datums: 2021.gada 21.oktobris Autors: Signe Berga

13.oktobrī un 14.oktobrī, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus, skolēnu parlaments vakarpusē skolas telpās bija izveidojuši planētu pasauli, aicinot tajā viesoties 7. un 8. klašu skolēnus. Pagājušajā mācību gadā attālināto mācību dēļ šis pasākums septītklasniekiem izpalika, tāpēc vidusskolēniem bija jāuzņemas pasākuma vadīšana divus vakarus.

 

Iespēja iepazīt skolas vidi, klases un skolasbiedrus, kopā izdzīvojot stāstu. Katrai klasei bija nepieciešams palīdzēt avarējuša kosmosa kuģa glābšanā, un, apceļojot visas planētas, pildot dažādus uzdevumus, gan šifrējot ciparus un burtus, gan sakarsējot kādu planētu, dejojot vienotā ritmā, gan pārvarot šķēršļu joslas, gan izzinot ķīmijas noslēpumus, gan izlaužoties cauri labirintam, gan zvērot uzticību skolas direktoram utt., tika iegūti četri akmeņi - skolas vērtības jeb atslēgas vārdi – lepnums, vienotība, atbildība, gods.

 

Prieks, sajūsma, mazliet baiļu, uzdrošināšanās, klasesbiedra un skolotāja atbalsta roka, vājums un spēks, drosme un bezbailība – visa šī emociju gamma šajā vakarā bija jūtama visos skolas stāvos. Kad skolas aulā septītklasnieki un astotklasnieki iepazinās ar vidusskolēnu izveidotajiem baušļiem un deva zvērestu, tad viņos varēja redzēt mostamies to īpašo ģimnāzijas piederības sajūtu: tu esi ģimenē.

 

Izvērtējot pasākuma norisi, 7. un 8.klašu skolēni ir sajūsmā par šādu iespēju būt skolā kopā, sakot paldies ikvienam atraktīvajam astronautam (vidusskolēnam).

 

Paldies skolēnu parlamentam par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

 

Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”.