Jauno zinātnieku pieredzes stāsti

Datums: 2014.gada 25.aprīlis Autors: Kristīne Roze

25.aprīlī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika vēl viena īpaša zinātnei veltīta stunda. Tā noslēdza pasākumu ciklu,kas šajā mācību gadā bija veltīti zinātniski pētniecisko darbu rakstītājiem. Sarunas un anketēšanas rezultāti tradicionāli norāda uz visai šauru,taču būtisku problēmu loku–tēmas izvēle,laika plānošana,veicamo darbu secība,sadarbība ar darba vadītāju u.c.

Jauno zinātnieku pieredzes stāsti

Šodien 10.klases skolēnus, kā arī interesentus no citām klašu grupām ar saviem pieredzes stāstiem iepazīstināja 3 lektori:

  • Daina Lāce (mākslas vēsturniece; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts)
  • Egils Stalidzāns (informācijas tehnoloģijas, biosistēmu modelēšana; Latvijas Lauksaimniecības universitāte)
  • Gatis Krūmiņš (vēsturnieks un mūziķis; Vidzemes augstskola).

 

Skolēni uzklausīja zinātnieku pārdomas par to, kāds ir ceļš no skolā uzrakstīta zinātniski pētnieciskā darba līdz doktora disertācijai, kā kļūt par labu zinātnieku, ko pētīt, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem par zinātnieku darba ikdienu. Katrs klausītājs noteikti nonāca pie savām atziņām,bet vēlos atzīmēt vienu Egila Stalidzāna domu, kas aktuāla visiem zinātniekiem – gan topošajiem, vēl skolas solā sēdošajiem, gan nopietnu pētījumu autoriem:

  • „Zinātnieka uzdevums – zināt, domāt un saprast likumsakarības, spēt modelēt dažādas situācijas un piedāvāt jaunus risinājumus, palīdzēt saprast sevi un pasauli.”

 

2014-04-_Liep-1-gimn_plakats