Jaunajai zinātniecei 1.pakāpes diploms

Datums: 2019.gada 25.marts Autors: Vintra Braša

22.martā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā norisinājās Liepājas pilsētas 7. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konference.

 

Pētnieciskās darbības mērķis pamatskolas grupā ir sekmēt skolēnu patstāvīgās pētnieciskās darbības attīstību un veicināt pētnieciskās darbības, kā arī spriešanas, viedokļa formulēšanas, pamatošanas un publiskās uzstāšanās prasmju attīstību.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9.c klases skolniece Kate Kronberga šajā konferencē aizstāvēja savu darbu mūzikā “Klasiskās mūzikas ietekme uz veselību un mācību darbu”. Kate, veicot praktisku pētījumu, analizēja gan savus mācīšanās paradumus, gan apkopoja klases biedru  viedokli par mācīšanos Mocarta mūzikas pavadījumā, intervēja mūzikas terapeiti un speciālo pedagogu.

 

Darba gaitā jaunā zinātniece nonāca pie vairākiem secinājumiem, kā, piemēram:

  1. Klasiskā mūzika mazina stresu, rosina domāšanu un veicina darba produktivitāti un precizitāti.
  2. Regulāri klausoties  klasisko mūziku, tā nomierina atslābina un arī uzlabo garastāvokli.
  3. Klasiskās mūzikas pavadījumā var labāk izpausties savos darbos, uzlabojas koncentrēšanās spējas.
  4. Klasiskā mūzika normalizē cilvēka pulsu,

 

Komisija, iepazīstoties ar meitenes darbu un prezentāciju, godalgoja to ar 1.pakāpes diplomu.

 

Ar Kates panākumiem lepojas darba vadītāja - skolotāja Vintra Braša - un novēl talantīgajai meitenei vēl daudz panākumu.