Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti

Datums: 2021.gada 23.decembris Autors: Helvijs Valcis

2021.gada 9.novembrī notika trešā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference Spekkes lasījumi. Konferences dalībnieki šoreiz tika aicināti piedalīties attālināti, lai kopā ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem padomātu par faktoriem, kas nosaka izglītības kvalitāti, piederības nepieciešamību mācību iestādei, prasmi izvērtēt savu mācīšanās pieredzi, uzticēšanās kultūras izkopšanu.

 

Konferences attālinātais formāts ļāva atklāt vēl kādu dimensiju, paplašinot Spekkes lasījumu norises iespējas un veidojot to kā pasākumu kompleksu. Laikā no 15.novembra līdz 15.decembrim notika sarunas pēc konferences Spekkes lasījumi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un pedagogu auditorijā, un 20.decembrī atkal jau attālināti tikāmies konferences Spekkes lasījumi izskaņas pasākumā, kurā tika sniegta atgriezeniskā saite par skolēnu un pedagogu secinājumiem.

 

Konference ir veltīta Liepājas reālģimnāzijas dibinātājam Arnoldam Spekkem – izcilai personībai mūsu valsts vēsturē,  kurš 1919.gada septembrī tika uzaicināts dibināt ģimnāziju, ko tagad dēvējam par Liepājas Valsts 1.ģimnāziju. Kopš pirmajiem Spekkes lasījumiem 2017.gadā mūsu uzmanības lokā paliek jautājums – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai.

 

Sākot ar Ģimnāzijas rakstu tapšanu, turpinoties ar krājuma atvēršanas pasākumu Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija, konferenci Spekkes lasījumi un sarunām pēc konferences Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un pedagogu auditorijā – tā 2021.gadā pakāpeniski attīstījusies mūsu doma par to, kāds ir izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti, un tā materializējusies krājumā, pasākumos, kas visi ir savstarpēji saistīti. Šobrīd sabiedrībā aktuāls ir jautājums par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Šajā konferencē mums bija lieliska iespēja iepazīt spilgtas personības, runājot par tēmām, kuras tika aktualizētas jau krājumā Ģimnāzijas raksti, kā arī izpildīt mūsu virsuzdevumu – rosināt aizdomāties par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

 

Ar savām pārdomām konferencē dalījās Aija Melle – ilggadēja Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente, lektore skolu vadītājiem, spilgta izglītības nozares līdere, kura ir pārliecināta, ka vislieliskākā sadarbības forma ir uzticēšanās, “taču svarīgi ir saprast, ka šis princips funkcionē tandēmā ar atbildības uzņemšanos par saviem pienākumiem un darbu”. Ilgtspējīgas attīstības kontekstā būtiska ir A.Melles atziņa – ja es eju pa pareizo ceļu, tad nonāku arī pie pareizā rezultāta.

 

Skolas darbā svarīgi ir meklēt atbildes uz jautājumu – kas ir izglītības kvalitāte. To katram konferences dalībniekam sev aicināja uzdot Līvis Lāma (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvents), savā runā balstoties uz pētījumu “Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde”, kurā līdzdarbojies, kā arī akcentējot vienota skatījuma uz izglītības kvalitāti nozīmību un ideju par ilgtspējīgu mērķu sasniegšanu kā centrālo izglītības kvalitātes kategoriju.

 

“Kādas domas virmo skolēna prātā stundas laikā, un kas ir tās vērtības un uzskati, ko skolēns nesīs tālāk sabiedrībā? Kā virzīt šīs domas, lai skolēns sasniegtu savus mērķus?” – ar šādām pārdomām dalījās Kārlis Džeriņš (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2017.gada absolvents), sniedzot absolventa skatījumu par piederību, iespējām, motivāciju un secinot, ka atbalstoša vide un iespējas katra izpausmei ir panākumu atslēga, lai katra nākamā diena vestu arvien tuvāk mērķiem, un apliecināja, cik svarīgi ir ļaut skolēniem kļūdīties un pašiem izmēģināt ko jaunu.

 

Piederība ģimnāzijai – organizācijai, kas mācās, – bija atsevišķs jautājumu loks, kam pievērsāmies trešajos Spekkes lasījumos. Ineta Drēže (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skolotāja, 1984.gada absolvente) un tekstilmāksliniece Sandra Zāle-Zālīte saistošā un aizraujošā stāstījumā par ģimnāzijas jaunā karoga tapšanu aicināja ieskatīties līdz šim nezināmos faktos par mūsu skolas pirmā karoga vēsturi pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, pamatojot izvirzīto tēzi: “Karogs – katram laikam savs.”

 

Sarunas par aktuālo un vērtīgo, apkopojot viedokļus par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, pēc konferences notika skolēnu auditorijā ikvienā klasē un skolotāju auditorijā metodiskajās komisijās. Sarunu secinājumi par Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas meklējumiem un atradumiem ceļā uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai tika prezentēti Spekkes lasījumu izskaņas pasākumā 20.decembrī un sasaucās ar Liepājas Universitātes profesores, pedagoģijas doktores Alīdas Samusēvičas skatu uz skolēnu un skolotāju kopdarbības aktualitāti un nozīmīgumu, domājot par savu mācīšanos un pašorganizāciju un to, kā iesaistīt skolēnus, lai ierosmes nāktu no pašiem.

 

Spekkes lasījumu norisi vadīja izdevuma Ģimnāzijas raksti sastādītāja un konferences satura veidotāja ģimnāzijas direktora vietniece Kristīne Roze.

 

Paldies klašu audzinātājiem un metodisko komisiju vadītājiem par ieguldīto darbu laika posmā, kad tapa pēckonferences secinājumi. Paldies arī konferences rīkotāju radošajai grupai – Mudītei Puisītei (jautājumu un atbilžu sesijas moderēšana), Martai Rozentālei (mūzika), Kristīnei Gundarinai (māksla), Jaroslavam Jaņukam (IT atbalsts) – par līdzdalību šo attālinātā formāta svētku radīšanā!

 

Arnolds Spekke apgalvojis: “Tikai skaidrs mērķis un neatlaidīga cenšanās to sasniegt ir tas, kas izveido cilvēku, kas izveido nāciju.” Lai konferencē dzirdētais un sarunās aktualizētais jautājumu loks rosina ikvienu aizdomāties par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un iespējām izglītota cilvēka ceļā uz Latvijas valsti!

 

Konferences materiāli atrodami šeit