GODS BŪT

Datums: 2023.gada 8.janvāris Autors: Signe Berga

23.decembra rītā skolas aulā 7. – 9. klases un 10. – 12.klases pulcējās svinīgajā 1.semestra noslēgumā pasākumā.

 

Skolas direktors Helvijs Valcis pasniedza atzinības rakstus visiem skolēniem, kuri 1.semestri pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm: pamatskolā - 91 skolēnam, vidusskolā – 51 skolēnam (12.klašu skolēniem šogad liecības 1.semestrī neizsniedza).

 

Svinīgajā pasākumā tika veikts atskats uz dažādajiem pasākumiem, kas notikuši skolā, un katras klases rokās nonāca kāds atzinības raksts.

 

Ziemassvētku muzikālais sveiciens šoreiz no Liepājas teātra – Normunda Kalniņa, Agnese Jēkabsones un Viktora Elera -, kā arī ģimnāzijas jauktā kora grupas diriģenta Jēkaba Ozoliņā vadībā.

 

Ar teicamām sekmēm 1.semestrī sveicam:

Elizabeti Sudmali (8.a), Dārtu Dzintari (8.c), Amēliju Grantiņu (8.d), Kārli Lanku (10.c), Kristoferu Knapši (11.c)

 

Tituls “Labākais/ā mācībās savā klasē 2022./23.m.g. 1.semestrī”:

Alisei Bogdanei (7.a), Braienam Ernstsonam (7.b), Elizabetei Martai Hamitovai (7.c), Norai Pikšenai (7.d), Elizabetei Sudmalei (8.a), Alisei Anženko (8.b), Joannai Šternai (8.c), Amēlijai Grantiņai (8.d), Ancei Keitai Buličevai (9.a), Rūtai Krūmiņai (9.b), Raivo Samauskam (9.c), Markusam Jaunsleinim (9.d), Lindai Emīlijai Vecvagarei (10.a), Madarai Kirpičenokai (10.b), Kārlim Lankam (10.c), Kristiānai Martinovai (11.a), Anetei Bergai (11.b), Kristoferam Knapšim (11.c), Paulai Aleksandrai Urbančikai (11.d)

 

Atzinības raksti par labām uz teicamām sekmēm:

7.a klasē - Līvai Adrianai Buličevai, Justīnei Čukurei, Jasmīnai Marijai Eņģelei, Kristoferam Klakam-Kleinam, Linardam Klākam, Rūdolfam Reinim, Edmundam Reizniekam, Orestam Ronim, Martai Samsonovai, Emīlam Steckim, Rebekai Trencei, Valteram Emīlam Triščenko, Elīnai Vīksnei

7.b klasē - Elzai Ančenko, Sabīnei Danai Kļavai, Martai Strautiņai, Redam Šnēbaham

7.c klasē - Annai Azarovai, Markusam Bagirovam, Alisei Latišai, Hugo Šakalim, Dinijai Vitkovskai

7.d klasē - Rēzijai Jakutei, Keitai Kupalinskai, Martai Kursinskai, Elizabetei Andrai Kurvinai, Laurai Lankai

8.a klasē - Hannai Kalniņai, Robertam Kursinskim, Sofijai Lapiņai, Paulai Oleksai, Evelīnai Poikānei, Laurai Kristiānai Sprūdei, Danielai Teterei, Elīzai Teklai Valcei

8.b klasē - Markusam Augustovskim, Viktorijai Melderei, Markusam Neretam, Kristīnei Stenderei

8.c klasē - Elizabetei Beilei – Kristoffersenei, Ralfam Briljonokam, Haraldam Ekuzim, Leonardam Ozolam, Alisei Tūlikai, Gerdai Vērdiņai, Valteram Vjaksem

8.d klasē - Diānai Anaņjevai, Maijai Aplokai, Gabrielai Bitei, Veronikai Hristoforovai, Esterei Ķīnastai, Luīzei Meļķei, Kristianam Riekstam, Rūtai Vaivodei, Kristianam Vītoliņam

9.a klasē - Ievai Balodei, Danielai Cērei, Arinai Jevlampijevai, Gustavam Jēkabam Knapšim, Ksenijai Povlenko, Viesturam Trukšim, Paulam Veisam

9.b klasē - Melisai Modinai, Ancei Pakalniņai, Reičelai Skudrovskai, Elizabetei Vindigai

9.c klasē - Rūtai Ābolai, Markam Danielam Brižakam, Marijai Kalneniecei, Evelīnai Serijai, Elisai Tefai, Elzai Vucenai, Markusam Žukauskam

9.d klasē - Amandai Dobelei, Airisai Juzupai, Kārlim Rogam, Anastasijai Tatarenkovai, Jūlijai Vadonei

10.a klasē - Kārlim Ābelem, Patrīcijai Rogulei

10.b klasē - Paulai Blizņecai, Jegoram Pņovam, Paulai Rubenei, Esterei Sergejevai, Amandai Vīksnai

10.c klasē - Alenam Kozjuram, Milēnai Migliniecei, Intaram Pomerancim, Esterei Rogai, Rebekai Šiško, Elīzai Annai Šperbergai, Arturam Vasiļjevam, Džesikai Annei Dālei Lijai

11.a klasē - Katrīnai Magdalēnai Ivanovai, Tīnai Kristiānai Švarcei

11.b klasē - Aleksai Balandei, Anetei Kupčai

11.c klasē - Dilārai Abartai, Martai Cīrulei, Līvai Katrīnai Deksnei, Markusam Ernstsonam, Haraldam Gūžam, Rēzijai Kravčukai, Paulam Lapiņam, Emīlijai Tīnai Pogai, Ievai Pūpolai, Alisei Reishofai, Edgaram Sileniekam, Ričardam Tomsonam, Kristenai Leanai Vēverei, Dailai Vildei, Martai Vīriņai

11.d klasē - Edgaram Brakšim, Eliasam Džeriņam, Ģirtam Fromanim, Kristam Kesenfeldam, Danielai Lagzdiņai, Robertai Plāciņai, Līvai Rozenbergai, Patrīcijai Runiķei, Emīlam Vizulim, Arturam Vītolam

 

Lai 2.semestrī ikvienam izdodas realizēt savus individuālos mērķus, gūt panākumus, kā arī kopā ar klasi piedzīvot un izdzīvot dažādus pasākumus!