Goda kliņģeris

Datums: 2019.gada 4.jūnijs Autors: Signe Berga

30.maija pēcpusdienā skolas direktors aicināja uz tradicionālo Goda kliņģeri skolēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus pilsētas, Kurzemes reģiona un valsts mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā un sporta sacensībās, kā arī teicamniekus un katras klases labāko skolēnu mācībās. Šogad uz šo pasākumu bija aicināti 43 7. – 9.klašu un 82 10. – 12.klašu skolēni un skolotāji, kuri veicinājuši skolēnu sasniegumus.

 

Direktors aicināja ikvienu runāt par saviem sasniegumiem, izvēloties kādu no atslēgas vārdiem – es domāju, lepojos, sapņoju, izzinu  u.c. Skolotāji uzsvēra, ka lepojas ar saviem skolēniem, kuri spēj nopietni strādāt, gūstot augstus rezultātus. Savukārt skolēni teica paldies saviem skolotājiem, klasesbiedriem. Liela daļa atzina, ka rezultāti sasniegti, jo ir uzdrīkstējušies īstenot savus sapņus, ka nebaidās uzņemties atbildību grūtā situācijā, ka spēj citas citam uzticēties. Netrūka labu vārdu, akcentējot skolas vides pozitīvo nozīmi, draudzību, vienotības garu, skaisto skolu, to, ka te tiek dotas iespējas, kas jāizmanto, ka “galvenais nav atzīmes, bet vide, kurā tu strādā”, “komandā ir spēks”, “svarīgi ir darīt jebkuru lietu ar mīlestību”.

 

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika cienāti ar gardu kliņģeri, un katrs atstāja savu ieraksti skolas Goda grāmatā.