Goda kliņģeris un Darba svētki

Datums: 2022.gada 27.jūnijs Autors: Signe Berga

2021./22.mācību gada noslēgumā 30. maijā skolas direktors Helvijs Valcis aicināja skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas pilsētas, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos lasījumos, kā arī viņu skolotājus uz GODA KLIŅĢERI. Skolas vestibilā vienkopus bija pulcējušies 87 skolēni un 35 skolotāji. Sarunas par to, kas ir panākumu pamatā, kas jauniešiem svarīgi; muzikālie sveicieni skolas vokāli instrumentālā ansambļa izpildījumā; garšīgs kliņģeris; ieraksti skolas Goda grāmatā. Paldies visiem par kvalitatīvu darbu šajā mācību gadā.

 

Savukārt 31.maijā klases pēc divu gadu pārtraukuma skolas aulā pulcējās un svinīgajām līnijām - DARBA SVĒTKIEM, kuros katrā klašu grupā (7.-9. un 10.-12.) vairāk nekā 140 skolēni saņēma no skolas direktora atzinības rakstu- gan par teicamām un labām sekmēm, gan par sasniegumiem skolas un pilsētas, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos lasījumos, gan sasniegumiem sportā, gan par aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē "Kodols" un skolēnu parlamentā, gan citiem labajiem darbiem skolas dzīvē. Foto sesijā viss tika iemūžināts skolas vēsurei. Paldies ikvienam par labajiem darbiem šajā mācību gadā!

 

Lai saulaina, aktīva, darbīga atpūta, un ar jauniem mērķiem atgriešanās skolā 1.septembrī!