Erasmus+ Job Shadoving. Liepāja, 2022.No 27.februāra līdz 5.martam job shadowing ietvaros ģimnāzijā viesojās Sophie Judith Burgdorf (filozofijas un vācu valodas skolotāja) no Vācijas Johann-Comenius-Schule Thesdorf  un Micaela Ruiz Alonso (direktora vietniece un angļu valodas skolotāja) no Spānijas IES Gabriel Alonso de Herrera.