Gadskārtu ieražu svētkus iepazīstot

Datums: 2022.gada 22.novembris Autors: Signe Berga

4.novembrī 7. A klase literatūras stundu pavadīja Liepājas muzejā, iepazīstoties ar ekspozīciju, uzzinot, kā senie latvieši svinēja gadskārtu ieražu svētkus. Skolēniem muzeja gida vadībā bija jāveic dažādi uzdevumi, jāmeklē atbildes uz jautājumiem, jāsalīdzina kopīgais un atšķirīgais mūsdienās un senatnē. Interese par senatnē lietotajiem darba rīkiem, izbrīns par skaistajiem latvju rakstiem raibajos cimdos un zeķēs – katrs atrada sev ko saistošu. Ar iegūtajām zināšanām tālāk noris darbs grupās, lai rūpīgāk iepazītos ar izlozēto gadskārtu un veidotu prezentāciju par to. Muzejpedagoģiskā nodarbība notika saistībā ar programmas “Latvijas skolas soma” finansējumu.