Gada skolotājs 2021

Datums: 2021.gada 8.oktobris Autors: Dace Groduma-Vīriņa

7.oktobrī Liepājas Muzejā svinīgā Skolotāju dienai veltītā norisē par nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā mācību gadā tika godināti titula “Gada skolotājs 2021” ieguvēji un pasniegti Liepājas pilsētas apbalvojumi izglītībā, sveikti jaunie pedagogi un interešu izglītības metodiķi.

 

Šogad 8 nominācijās kopā izvirzīti 32 pedagogi – 5 pirmsskolas izglītības iestāžu, 27 vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības skolotāji. Ierasti lielākais kandidātu skaits bija pieteikts nominācijai “Foršākais skolotājs” – 7 skolotāji. Nominācijās “Metodiskās izstrādnes” izvirzīti 7 skolotāji, “Par prasmīgu klasvadību” - 6 skolotāji, “Par efektīvu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību” – 4 skolotāji, kā arī “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem” – 3 skolotāji.

 

Balvu "Gada skolotājs 2021" saņēma:

Signe Berga – par efektīvu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību.

Dace Groduma - Vīriņa un Vintra Braša – nominācijā “Metodiskās izstrādnes”.

 

Liepājas pilsētas apbalvojums izglītībā saņēma:

Valodu mācību jomā – Žaneta Flaksa – Dzeguze

Matemātikas joma – Sandra Šulme

Dabaszinātņu joma – Arnolds Šablovskis

Kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslas joma – Vintra Braša

Tehnoloģiju joma – Dzintars Tomsons

 

Tāpat pasākumā tik sveikti pilsētas jaunie pedagogi. Šajā mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā darbu uzsāka 3 jaunie pedagogi - Arta Gribēna, Endijs Butāns un Elīna Jakubauska.

 

Lepojamies ar ģimnāzijas pedagogiem!

 

Bilde