ESAM KOPĀ un CEĻĀ UZ

Datums: 2022.gada 1.jūnijs

30.maijā, mirkli pirms mācību gada noslēguma, visas 7. klases vienojās skolas aulā, lai jaunieši reflektētu par savu personīgo izaugsmi projekta “Es neesmu viens. Esmu 1-no” laikā, prezentētu klašu radītās ceļa kartes 8. klasei un izvērtētu projekta un mācību gada laikā paveikto.

 

Projekta mērķis bija veicināt skolēnu piederību skolai un savas klases kolektīvam, izzinot sevi un savu lomu saliedētā klases kolektīvā un aktīvā skolas vidē.

 

Kā atzina skolēni, šādi projekti visa mācību gada laikā ļauj vairāk sadraudzēties un saliedēties ar klasesbiedriem, māca sadarboties ne tikai ar tuvākajiem, bet arī ar skolēniem no paralēlklasēm, vecākiem, skolotāju, tādā veidā veicinot piederību skolai.

 

Ar dažādām aktivtātēm un uzdevumiem, 7. klases skolēni ir pierādījuši, ka ir VIENO NO ģimnāzijas ģimeniskās saimes! Esiet sveicināti, septītie!

 

Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”.

 

7. klases skolēni projektu vērtē izdevušos un ar lielu pienesumu skolēnu attīstībā un pozitīvas skolas vides veidošanā:

 

 • Spēju vairāk sadraudzēties ar savu jauno klasi
 • Saliedētāka klase
 • Vairāk sadraudzējos ar klases biedriem
 • Apguvu vairāk lietu par mūsu skolu, vienojos ar klasesbiedriem
 • Šajā projektā es ieguvu to, ka varēju vairāk saliedēties ar klasi un ceru, ka arī nākošgad būs tāpat
 • Saliedētāka klase
 • Vairāk pavadīju laiku ar klasesbiedriem ārpus mācībām
 • Es iemācījos sadarboties ar klasesbiedriem
 • Mēs vairāk saliedējāmies ar klasesbiedriem un skolotāju
 • Pateicoties projektam, klase kļuva saliedētāka un vairs nav tik daudz strīdu
 • Ieguvu idejas, kā saliedēties mums kā klasei
 • Ļoti labi varēja saliedēt klasi
 • Varēju iepazīties ar klasi un iegūtu jaunus draugus
 • Iemācījos sadarboties
 • Vairāk prieka, ko sniedz atpūta no mācībām
 • Mans ieguvums šajā projektā bija savienoties vairāk ar klasi un visas atmiņas atcerēties, kas notika šajā gadā.
 • Lielāka vienotība ar klasi.
 • Labākas  attiecības ar klasesbiedriem.
 • Iepazinu paralēlklases.
 • Labas idejas, atbalsts.
 • Sajutu, ka klase ir palikusi vienotāka.
 • Uzzināju  vairāk par paralēlklasēm. Iemācījos, kā efektīvāk īstenot savus mērķus, un šis projekts vairāk savienoja klasi.
 • Iespēja iepazīt sevi un skolas biedrus.
 • Es ieguvu draugus.
 • Šajā projektā mans ieguvums ir, ka ir jāsadarbojas ar klasi, jo visi citi to dara, un mēs esam ļoti neattīstīta klase, kura nesadarbojas.