Es studentu kurpēs

Datums: 2019.gada 9.aprīlis Autors: Agita Bargā

Rīgas Tehniskās universitātes pasākuma “Es studenta kurpēs” ietvaros, kas notika no 11. līdz 19.martam, skolēniembija iespēja piedalīties lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.

 

Tāpat tā bija iespēja tieši no studentiem izzināt, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

 

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.