Erasmus+ projekts EUthopia

Datums: 2019.gada 16.augusts

EUthopia: Using memories to Construct the Future of Europe

(atceroties pagātni, mēs veidojam Eiropas nākotni)

1

 

Lai veidotu nākotnes Eiropas Savienību (ES), mums jāmācās savas valsts vēsture laikā, kad veidojās ES. Katrai paaudzei jāizprot ES vērtības, lai kritiski izvērtētu populistiskos lozungus.

Divu gadu laikā (2019. – 2021.) Erasmus+ projektā EUthopia iesaistīto valstu (Latvijas, Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Vācijas) partnerskolu skolēni kopā ar saviem pedagogiem pētīs ES vēsturi un konstruēs tās iespējamo nākotni.

Projekta EUthopia darba plāns:

 

  • Izpētīt savas valsts vēsturi ES veidošanās laikā (1950. – 1970.), intervējot tā laika lieciniekus.
  • Debatēt par ES pagātni, tagadni un nākotni.
  • Radoši vizualizēt ES attīstību.

 

Iesaistoties projekta EUthopia aktivitātēs, skolēni attīstīs:

 

  • Komunikācijas, uzstāšanās, plānošanas, sadarbības prasmes.
  • Svešvalodu un IT prasmes.
  • Empātiju pret citām paaudzēm un kultūrām.

 

Projekta EUthopia atslēgas vārdi: ES, pagātne, tagadne, nākotne, populisms

Projekta EUthopia tēmas: dzimumu līdztiesība, piesārņojums, migrācija

Projekta EUthopia darba valoda: angļu

Projekta EUthopia plānotās mobilitātes (projekta norises laiki var tikt mainīti):

 

Vieta

Laiks

Dalībnieki

Melbu, Norvēģija

2019.gada 25.sepetmbris – 1.oktobris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no
katras dalībvalsts skolas)

Talavera de la Reina, Spānija

2020.gada 12. – 18.februāris

Projekta dalībnieki no Spānijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Norvēģija, Itālija, Vācija)

Liepāja, Latvija

2020.gada 22. – 28.aprīlis

Projekta dalībnieki no Latvijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Spānija, Norvēģija, Itālija, Vācija)

Monticello Brianza – Lecco, Itālija

2020.gada  9. – 14.septembris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no katras dalībvalsts skolas)

Pinneberg, Vācija

2020.gada 21. – 27. oktobris

Projekta dalībnieki no Vācijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Norvēģija, Itālija, Spānija)

Melbu, Norvēģija

2020.gada 17. – 23.februāris

Projekta dalībnieki no Norvēģijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Vācija, Itālija, Spānija)

Monticello Brianza – Lecco, Itālija

2021.gada 21. – 27.aprīlis

Projekta dalībnieki no Itālijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Vācija, Norvēģija, Spānija)

Latvija

2021.gada jūnijs

Projekta koordinatori (2 skolotāji no katras dalībvalsts skolas)

 

Projekta EUthopia partnerskolas:

Latvijā: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Spānijā: IES Gabriel Alonso de Herrera

Vācijā: Johann-Comenius-Schule Thesdorf

Norvēģijā: Hadsel videregående skole og fagskole

Itālijā: I.I.S.S. "Alessandro Greppi"