Debašu metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai

Datums: 2019.gada 27.septembris

Mērķis: apgūt un izmēģināt efektīvas mācību metodes un paņēmienus, kas nodrošina skolēnu un pasniedzēju mācīšanos, sniegt praktiskus piemērus un idejas debašu un  mācību stundu apguvē.

 

Mācību saturs:

 1. Debašu metode, tās elementi mācību stundā un ārpus tās:
  1. debates – jauniešu mācīšanās resurss;
  2. mācīšanas un mācīšanās kopsakarības debatēs;
  3. mācību satura apguve kopsakarībās ar sabiedrībā noritošajiem procesiem.
 2. Produktīvas, uz skolēnu debašu prasmju  attīstīšanu vērstas mācību stundas:
  1. kā skolēniem izskaidrot debašu metodes būtību;
  2. kā veicināt skolēna interesi debašu procesā;
  3. kā plānot/radīt produktīvas, uz skolēnu debašu attīstīšanu vērstas mācību stundas.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Ineta Drēže, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skolotāja, biedrības „Debašu centrs” valdes priekšsēdētaja

Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, debašu trenere     

 

Nodarbību dalībnieki: mācību priekšmetu skolotāji